Opdateres løbende…

Vores kronikkerØvrige relevante kronikker

Forældre til KL: Tag skænderiet med Christiansborg – ikke med os

9. sep. 2019 

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas og Anne Dahl Thing
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


#HvorErDerEnVoksen: Det må aldrig blive den enkelte forælders ansvar at løse problemerne i vores kuldsejlede daginstitutioner

2. juni 2019 

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Forældre: Minimumsnormeringer skal gælde hele dagen for alle børn på alle tidspunkter

13. maj 2019

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


I desperation, frygt og frustration kræver vi forældre omsorg til vores børn. Nu

4. april 2019

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Mor til vuggestuebarn: vi svigter de mindste – jeg har grædt hver dag i seks uger

31. marts 2019

Kronik af Marie Blønd, Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Mor til børnehavebarn efter kaotisk indkøring: Vi vil ikke lægge børn til velfærdsstatens nedskæringseksperiment

27. marts 2019 

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Professor: Det er nu, børnenes statsminister skal holdes fast på bedre normeringer

18. august 2019

Dion Sommer, Professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet

Flere pædagoger hist og pist løser ikke problemet. Det gør minimumsnormeringer derimod. Før de bliver indført, vil jeg ikke anbefale danske daginstitutioner.

Læs artiklen her


Tidligere børnehaveleder: »Jeg kan genkende meget af det, som forældrene har beskrevet de seneste måneder«

12. oktober 2019

Margrethe Jacobsen, tidligere leder af Humlebæk Børnehave

Læs artiklen her


Sæt børnefamilierne fri

10. oktober 2019

Mie Leonhardt Husum Rinken, hjemmearbejdende forælder, Nørreballe

Læs artiklen her


Retænk modellen for normeringer: Lad normeringsdebatten tage udgangspunkt i børnene

3. oktober 2019

Kronik af Louise K. Jessen (pædagog), Nanna Høyrup Andersen (pædagog) og Marianne H. Kinch (forælder)
hhv. pædagoger og forælder

Læs artiklen her


Offentligt omsorgssvigt: Besparelser på institutioner går ud over børnenes psykiske trivsel

30. september 2019

Kronik af Anne-Mette Karstad Poulsen
mor, psykoterapeut og psykologistuderende

Læs artiklen her


Kronik: Tid til minimumsnormeringer

27. august 2019

Kronik af Thomas Medom (SF)
Rådmand for børn og unge, medlem af Aarhus byråd, politisk leder for SF-Aarhus

Læs artiklen her


Svigt af vuggestuebørn bør forhindres med minimumsnormering

7. august 2018

Kronik af Maria Kaare Petersson
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, analyse- og udviklingskonsulent 

Læs artiklen her


Der er brug for en modig børneminister

7. juli 2019

Kronik af Rune Kier Nielsen
Kommunikationskonsulent

Læs artiklen her


BUPL: Vi har ikke råd til, at politikerne presser dygtige ledere ud af daginstitutionerne

25. marts 2019

Debatindlæg af Eva Munck Immertreu
Formand for lederforeningen i BUPL

Læs artiklen her


Rådet for Børns Læring: Viden om dagtilbuddenes kvalitet er ikke et enten-eller, men et både-og

Vi vil kraftigt opfordre til, at der igangsættes en undersøgelse af de danske dagtilbuds kvalitet og det moderne børneliv.

17. marts 2019

Læs artiklen her


Opråb fra bedsteforældre: Vi er bekymrede for det offentliges udpinte tilbud til småbørnsfamilier

16. marts 2019

Debatindlæg af Barbara Palmer

Læs artiklen her


Hvis ikke småbørnsforældre organiserer sig, vil børnene tabe hvert eneste valg

15. marts 2019

Debatindlæg af Gry Inger Reiter

Læs artiklen her


Børn kan ikke knytte sig til pædagoger, der ikke er der. Det har konsekvenser for livet

Børn har brug for at kunne danne trygge relationer til deres pædagoger, men normeringen i daginstitutionerne er så lav, at mange ikke får muligheden for det. Det har alvorlige konsekvenser for deres udvikling og læring, skriver psykolog Rikke Yde Tordrup i dette debatindlæg

11. marts 2019

Debatindlæg af Rikke Yde Tordrup

Læs artiklen her


Jeg har sagt op. Efter 14 år som leder, kan jeg ikke længere forsvare det, der foregår

8. marts 2019

Kronik af Tina Brandt
Pædagog og familierådgiver

Læs artiklen her