CoronavirusRelevante kronikkerVores kronikker

Hyldest fra en mor: Pædagoger er superhelte uden kappe … og værnemidler

1 januar 2021, af Sandra Bech, Risskov

Læs artiklen her


Skal vuggestuebørn vente 5 år på at blive trøstet?

30. august 2020, Af Helle Trasborg

Læs indlægget her


Institutionsledere: Vi er blevet opmærksomme på de forstyrrelser, som forældrene bringer ind

14. juli 2020, Sally Heman og Lene Nedergaard, Ledere af børnehusene Louisegården og Marthagården under Diakonissestiftelsen på Frederiksberg

Børn i institutioner skal lære, udvikle relationer, trives og dannes. Men i forbindelse med coronanedlukningen blev et nyt begreb legalt: nødpasning.

Læs artiklen her


Børnepsykolog: Jeg møder mange børn, der ikke trives. Mange af dem er blomstret op under coronaens bedre normeringer

26. maj 2020, Signe Storch Jakobsen

Jeg støder på flere børn, som før nedlukningen kom i mange konflikter, men nu har fået tættere relationer til deres legekammerater og trives bedre i børnehaven.

Læs artiklen her


Coronakrisen har givet minimumsnormeringer med et snuptag. Lad os holde fast i dem!

20. maj 2020, Rikke Yde Tordrup, psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi; Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi

Selv om corona har gjort ting vanskelige i daginstitutionerne, har det også sikret børnene bedre normeringer og små børnegrupper, hvor de bedre kan legelære sammen. Lad os for børnenes skyld ikke ødelægge denne positive udvikling, skriver Rikke Yde Tordrup og Dion Sommer i dette debatindlæg

Læs artiklen her


FOLA: Børnene trives selvfølgelig med høj normering og små gruppestørrelser

20. maj 2020, Signe Nielsen (FOLA)

Corona har altså lært os, at det gør en forskel, når der i dagtilbuddene er fokus på hygiejne og gruppestørrelser. Derfor skal vi have minimumsnormeringer før 2025 og bevare den høje hygiejne, skriver FOLA’s formand. 

Læs artiklen her


Fola, Bupl og FOA i fælles opråb: Vi har brug for coronanormeringer – også efter krisen

12. maj 2020, Signe Nielsen; Elisa Rimpler; Kim Henriksen – Hhv. formand for Fola, formand for Bupl og sektorformand i FOA 

I nogle institutioner har der været så få børn i den første fase af genåbningen, at vi har oplevet bedre normering end nogensinde før. Det har været en gevinst for børnenes trivsel. Og det understreger behovet for at fremrykke de lovbundne minimumsnormeringer.

Læs artiklen her


Pædagog: Coronanormering giver bedre tid til børnene

12. maj 2020, Malene Seest Holmqvist

Læs artiklen her


Pædagoger: Coronahverdagen i daginstitutionerne er urimelig. Det ændrer skulderklap ikke på

11. maj 2020, Danielle Mercier; Tobias Nyegaard Jelkær Larsen

Børn og pædagoger udgør frontlinjen i genåbningen, og det har presset alt for meget ansvar ned i de enkelte institutioner. Pædagoger skal blandt andet vælge, hvilke forældre der kan få deres barn passet. Det får både børn og samarbejde til at vælte, skriver to pædagoger i dette debatindlæg

Læs artiklen her


Pædagoger: Indkøring af majbørn er uforsvarligt

16. April 2020, Danielle Mercier og Tobias Nyegaard Jelkær Larsen

Læs artiklen her


Ekspert i relationer mellem barn og pædagog: Send børnene ordentligt afsted, eller lad være. Alt andet er utopisk og i værste fald skadeligt

14. April 2020, Susanne Skaanning

Det er bekymrende at se, hvordan der udelukkende fokuseres på den sundhedsfaglige og økonomiske del, når man lader små børn agere fronttrop og møde op til en hverdag, de ikke forstår.

Læs artiklen her


Foreældrebevægelsen: Følger der ekstra penge med, når de i forvejen pressede pædagoger skal vaske børnenes legetøj to gange dagligt?

7. april 2020, Stella Mia Sieling-Monas

Der skal følge ressourcer med, når danske daginstitutioner genåbnes – minimumsnormeringer er mere akutte end nogensinde før.

Læs artiklen her


Læge kritiserer kommunal nødpasning: Mens jeg kæmper for at redde liv, lades mine børn i stikken

4. april 2020

Læs artiklen her

Lad os få retvisende tal for voksenkontakt på bordet i debatten om minimumsnormeringer

7. oktober 2021, af Marie Blønd; Morten Rudfeld Henriksen; Birgitta Gomez Nielsen

De igangværende politiske forhandlinger om minimumsnormeringer tager udgangspunkt i tal, som ikke siger noget om det reelle forhold mellem antallet af børn og voksne på stuerne. Debatten bør da tages på et oplyst grundlag, skriver tre repræsentanter for forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen i dette debatindlæg

Læs artiklen her


»Vi udsættes for strategisk bullshit«: Pædagog føler sig provokeret over banal pjece

24. maj 2021, af Danielle Mercier, Pædagog

Som pædagog modtager jeg løbende pjecer med banale råd fra forskningsinstitutioner og myndigheder om, hvordan jeg kan gøre det lidt bedre. Det er en hån, for det, jeg mangler, er kollegaer og kvadratmeter.

Læs artiklen her


Minimumsnormeringer er et værn mod offentligt omsorgssvigt og en sag for alle partier

18. maj 2021, af Nanna Høyrup

Kære Rune Lykkeberg, minimumsnormeringer er en måde at sikre børnene imod uvidenhed om deres basale behov, og så er de en måde at sikre kontinuitet og ro til os pædagoger, så vi kan give børnene den bedste dag – hver dag, skriver vuggestuepædagog Nanna Høyrup i dette debatindlæg

Læs artiklen her


Det er ufint at tage penge fra børn

16. april 2021, Christina Sylvest Noer (S), kandidat til kommunalvalget, Frederiksberg

Læs kronikken her


Minimumsnormeringer, ikke papirsnormeringer

12. april 2021, Camilla Lysbjerg Fabricius Eriksen, Thurø, tovholder, #hvorerderenvoksen og Tom Skovløkke Jørgensen, Svendborg, tidligere daginstitutionsleder

I mange årtier har normeringerne i daginstitutionerne været diskuteret. Uden afklaring. I forrige århundrede havde daginstitutioner en normeringsbrøk. Det findes ikke mere. Sagt forenklet: Daginstitutioner har i dag den normering, som kommunalbestyrelsen finder rigtig. I hver enkelt kommune.

Læs kronikken her


Jeg er forsker i pædagogik, og jeg er dybt rystet over ledelseskulturen i min datters københavnske institution

18. november 2020, af Nana Clemensen er ph.p., lektor i pædagogisk antropologi på DPU, Aarhus Universitet

Den såkaldte klyngestruktur har øget afstanden til ledelsen og skadet forholdet mellem forældre og insitution. Jeg er forsker og har oplevet det på tætteste hold gennem min egen datter. 

Læs kronikken her


DI: Vi skal understøtte mangfoldigheden og ikke ensrette daginstitutionerne

10. november 2020, Af Jakob Scharff

Vi skal værne om, at børn og familier er forskellige, og at der i dag heldigvis også findes forskellige dagtilbud til dem. Ensretning er ikke vejen frem, skriver Jakob Scharff.

Læs artiklen her


Pædagog: Ny lov om minimumsnormeringer skal afspejle virkeligheden ude på stuerne

24. september 2020, Af Nanna Høyrup Andersen

De afsatte midler rækker ikke til de minimumsnormeringer, der er behov for. Budgettet er nemlig baseret på tal, som ikke er repræsentative for hverdagen ude på stuerne. Der er brug for gennemsigtighed og et fokus på fremtiden

Læs artiklen her


Finansieringsbidrag: Uanset ordlyden, så er det rå besparelser på vores børn

14. september 2020, Af Sofie Bak Hansen, Aarhus C, formand for Århus Forældreorganisation

Vi synes, at det klinger hult, når I har store visioner for vores by, men glemmer børnene og de unge. Vi synes faktisk, at det er utroværdigt, når I udtrykker jeres bekymring for stigende mistrivsel blandt børn og unge, men hvert år skærer i netop de ressourcer, som skal bruges til at løfte og hjælpe børnene og de unge her i vores by

Læs artiklen her


Den danske model har aldrig været for børn

12. maj 2020, Af Line Britt Madsen, Karen Lumholt m.fl
Se dokumentationsboks ved at følge nedestående link

Læs artikelen her


Ph.d. i uddannelsesforskning: Var der respekt for pædagogerne, ville vi slet ikke have debatten om minimumsnormeringer

2. december 2019

Hverdagen i daginstitutionerne er stramt politisk styret, og pædagogernes autonomi er stækket. Resultatet er en oplevelse af manglende respekt for faget, siger lektor i pædagogik og ph.d. i uddannelsesforskning Jan Thorhauge Frederiksen.

Læs artiklen her


Normeringer. Hvad betyder antallet af voksne i en institution for børnene? En række undersøgelser giver et fingerpeg.

22. november 2019, VIVE

Hvad betyder normering for kvalitet i daginstitutioner? Det skriver seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen og forsker Nina Thorup Dalgaard om i denne kronik, der har været bragt i Weekendavisen.

Læs artiklen her


Godt I sætter foden ned, forældre

2019, Børns vilkår

Børn – og små børn i særdeleshed – har brug for tryghed og omsorg for at trives og udvikle sig. Derfor forstår vi jer og står 100 % bag jer, når I demonstrerer i hele landet for at kræve mere og bedre omsorg for jeres børn, når I overlader det mest dyrebare, I har – jeres børn – i velfærdsstatens varetægt.

Læs artiklen her


Pas på: Superheltene må ikke miste deres kræfter

22. november 2019

Læs artiklen her


To voksne til 42 børn – vi vil have flere voksne, nu!

20. november 2019

Kia Hansen, mor til børn i en institution i Frederikshavn Kommune, har skrevet dette indlæg: #HvorErDerEnVoksen? På vej ud tjekkede jeg tabulex skærmen – 42 børn var mødt ind…

Læs artiklen her


Hvad vil børnene sige, når de er blevet voksne?

18. november 2019

Læs artiklen her


Forskere: En dansk daginstitution er altså ikke et tilfældigt eksperiment

11. november 2019

Den reelle udfordring er, at vi de seneste 15 års har været vidner til en veldokumenteret gradvis udsultning af institutionerne.

Læs artiklen her


En pædagog med grådkvalte øjne skal være alene med 15 vuggestuebørn

11. november 2019

Læs artiklen her


Hvis ikke børnene prioriteres på den kommende finanslov, går jeg ned i tid

11. november 2019

Socialdemokratiet har ikke leveret på løfterne om at investere i børneområdet i deres forslag til finanslov. Hvis ikke de sadler om, ser jeg ikke andet alternativ end at gå ned i tid. Så må Finansministeriet regne på, hvad det kommer til at koste, skriver lektor Morten Rudfeld Henriksen i dette debatindlæg

Læs artiklen her


Isabella Arendt: Staten tvinger pædagoger til at svigte børn hver eneste dag

6. november 2019

Læs artiklen her


Opråb fra kommuner: Vi er oprigtigt bekymrede for, om vi kan sikre den yngste generation gode, lærerige og sjove børneår

30. oktober 2019

Vi ved, hvor vigtigt det er, at vores børn og unge bliver mødt med omsorg og den rette faglighed. Men halvdelen af os kommuner skal finde besparelser på området. Husker regeringen børnene?

Læs artiklen her


Pædagog: Børnene mistede os til en politisk dagsorden

28. oktober 2019

Der var engang, hvor man bare passede børn i institutionerne. Nu skal alt skrives ned og registreres, så det kan måles og vejes, og det bliver taget for givet, at pædagogerne er til stede, selv om vi ikke længere har tid til det vigtigste: nærværet, skriver pædagog Nanna Høyrup Andersen i dette debatindlæg

Læs artiklen her


Personalet i Strandhuse Børnehave: Børnene bliver ladt tilbage som taberne i spareplan

28. oktober 2019

Personalet i Strandhuse Børnehave, Skolebakken 41, Kolding

Kolding Kommune har nu valgt at skære i normeringerne, og derfor må pædagoger afskediges. Det betyder, at der bliver mindre tid og færre hænder til at anvende den nye viden. Børnene bliver ladt tilbage som taberne.

Læs artiklen her


BUPL om forskers »pædagogbashing«: Jo, minimumsnormeringer vil gøre en stor forskel for børnene!

27. oktober 2019

Børneforsker Ole Henrik Hansen har på ny turneret med pædagogbashing. Hans påstande mangler dokumentation. For forskningen viser faktisk, at gode normeringer er afgørende for kvaliteten i vuggestuer og børnehaver.

Læs artiklen her


Professor: Det er nu, børnenes statsminister skal holdes fast på bedre normeringer

18. oktober 2019

Dion Sommer, Professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet

Flere pædagoger hist og pist løser ikke problemet. Det gør minimumsnormeringer derimod. Før de bliver indført, vil jeg ikke anbefale danske daginstitutioner.

Læs artiklen her


Tidligere børnehaveleder: »Jeg kan genkende meget af det, som forældrene har beskrevet de seneste måneder«

12. oktober 2019

Margrethe Jacobsen, tidligere leder af Humlebæk Børnehave

Læs artiklen her


Sæt børnefamilierne fri

10. oktober 2019

Mie Leonhardt Husum Rinken, hjemmearbejdende forælder, Nørreballe

Læs artiklen her


Retænk modellen for normeringer: Lad normeringsdebatten tage udgangspunkt i børnene

3. oktober 2019

Kronik af Louise K. Jessen (pædagog), Nanna Høyrup Andersen (pædagog) og Marianne H. Kinch (forælder)
hhv. pædagoger og forælder

Læs artiklen her


Offentligt omsorgssvigt: Besparelser på institutioner går ud over børnenes psykiske trivsel

30. september 2019

Kronik af Anne-Mette Karstad Poulsen
mor, psykoterapeut og psykologistuderende

Læs artiklen her


Kronik: Tid til minimumsnormeringer

27. august 2019

Kronik af Thomas Medom (SF)
Rådmand for børn og unge, medlem af Aarhus byråd, politisk leder for SF-Aarhus

Læs artiklen her


Svigt af vuggestuebørn bør forhindres med minimumsnormering

7. august 2018

Kronik af Maria Kaare Petersson
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, analyse- og udviklingskonsulent 

Læs artiklen her


Der er brug for en modig børneminister

7. juli 2019

Kronik af Rune Kier Nielsen
Kommunikationskonsulent

Læs artiklen her


BUPL: Vi har ikke råd til, at politikerne presser dygtige ledere ud af daginstitutionerne

25. marts 2019

Debatindlæg af Eva Munck Immertreu
Formand for lederforeningen i BUPL

Læs artiklen her


Rådet for Børns Læring: Viden om dagtilbuddenes kvalitet er ikke et enten-eller, men et både-og

Vi vil kraftigt opfordre til, at der igangsættes en undersøgelse af de danske dagtilbuds kvalitet og det moderne børneliv.

17. marts 2019

Læs artiklen her


Opråb fra bedsteforældre: Vi er bekymrede for det offentliges udpinte tilbud til småbørnsfamilier

16. marts 2019

Debatindlæg af Barbara Palmer

Læs artiklen her


Hvis ikke småbørnsforældre organiserer sig, vil børnene tabe hvert eneste valg

15. marts 2019

Debatindlæg af Gry Inger Reiter

Læs artiklen her


Børn kan ikke knytte sig til pædagoger, der ikke er der. Det har konsekvenser for livet

Børn har brug for at kunne danne trygge relationer til deres pædagoger, men normeringen i daginstitutionerne er så lav, at mange ikke får muligheden for det. Det har alvorlige konsekvenser for deres udvikling og læring, skriver psykolog Rikke Yde Tordrup i dette debatindlæg

11. marts 2019

Debatindlæg af Rikke Yde Tordrup

Læs artiklen her


Jeg har sagt op. Efter 14 år som leder, kan jeg ikke længere forsvare det, der foregår

8. marts 2019

Kronik af Tina Brandt
Pædagog og familierådgiver

Læs artiklen her

Vi vil ikke spises af med ‘papirsnormeringer

12. december 2020, Af Christina Sylvest-Noer

“Det burde ikke være til diskussion, at alle børn, i alle daginstitutioner som minimum bør have minimumsnormering på 1:3 – 1:6 i børnehøjde. Med børnehøjde, menes en normering som børn og voksne på stuerne faktisk kan se og mærke”, skriver Christina Sylvest-Noer i dette indlæg.

Læs artiklen her


Lad os få retvisende tal for voksenkontakt på bordet i debatten om minimumsnormeringer

7. oktober 2020, Af Marie Blønd, Morten Rudfeld Henriksen og Birgitta Gomez Nielsen

De igangværende politiske forhandlinger om minimumsnormeringer tager udgangspunkt i tal, som ikke siger noget om det reelle forhold mellem antallet af børn og voksne på stuerne. Debatten bør da tages på et oplyst grundlag, skriver tre repræsentanter for forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen i dette debatindlæg

Læs artiklen her


KRONIK: Borgmesteren fornægter og negligerer virkeligheden ude i daginstitutionerne

3. oktober 2020, Af Christina Sylvest-Noer

Læs artiklen her


Det er ikke fordi ledelsen ude i institutionerne ikke vil dække dagen bedre ind, der er simpelthen ikke penge til det

26. september 2020, Af Christina Sylvest-Noer

Læs artiklen her


Kronik: Bag den gule trøje

Christina Sylvest-Noer fra Frederiksberg er mor til tre, og aktivist i Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen. Christina skriver på FrederiksbergLIV.dk og i Frederiksberg Bladet i de kommende uger med fokus på bevægelsens arbejde for endnu bedre minimumsnormeringer i kommunens daginstitutioner samt masser af perspektiver på det gode børneliv.

19. september 2020

Af Christina Sylvest-Noer

Læs artiklen her


Børn og forældre bliver snydt for minimumsnormeringer i Aarhus

Desværre må vi konstatere, at de penge, der er afsat til minimumsnormeringer på finansloven, bliver ædt op af lokale besparelser i Aarhus. Forældre, der demonstrerede i tusindvis for bedre vilkår for deres børn, er glemt – men vi er der endnu. Vi kan ikke vente længere.

14. september 2020

AF SOFIE BAK HANSENformand Århus ForældreorganisationSOPHIE MOGENSENtalskvinde for forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen?

Læs artiklen her


Foreældrebevægelsen:Følger der ekstra penge med, når de i forvejen pressede pædagoger skal vaske børnenes legetøj to gange dagligt?

Der skal følge ressourcer med, når danske daginstitutioner genåbnes – minimumsnormeringer er mere akutte end nogensinde før.

7. april 2020
Af STELLA MIA SIELING-MONAS, talsperson for Forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Forældrebevægelse: Når det kommer til børneomsorg, agerer vi som et fattigt land

17. februar 2020

Af Marie Blønd
Talsperson for forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

Læs artiklen her


Åbent brev til KL, R og S: Normeringer skal sikres i hver institution

7. februar 2020

Af Stella Mia Sieling-Monas og Sarah Louise Eskildsen-Mortensen
Medlemmer af styregruppen i Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

Læs artiklen her


Forældre til KL: Tag skænderiet med Christiansborg – ikke med os

9. sep. 2019 

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas og Anne Dahl Thing
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


#HvorErDerEnVoksen: Det må aldrig blive den enkelte forælders ansvar at løse problemerne i vores kuldsejlede daginstitutioner

2. juni 2019 

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Forældre: Minimumsnormeringer skal gælde hele dagen for alle børn på alle tidspunkter

13. maj 2019

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


I desperation, frygt og frustration kræver vi forældre omsorg til vores børn. Nu

4. april 2019

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Mor til vuggestuebarn: vi svigter de mindste – jeg har grædt hver dag i seks uger

31. marts 2019

Kronik af Marie Blønd, Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her


Mor til børnehavebarn efter kaotisk indkøring: Vi vil ikke lægge børn til velfærdsstatens nedskæringseksperiment

27. marts 2019 

Debatindlæg af Stella Mia Sieling-Monas
Medlem af styregruppen, #Hvorerderenvoksen

Læs artiklen her