Kampen for reelle normeringer

Vi vil sikre en standard ved lov, som sikrer, at der er nok voksne tilstede. Vores krav ligger netop i ordet MINIMUM

REELLE NORMERINGER I DIN KOMMUNE

Vi skal tættere på børnenes virkelighed, og det mener vi, at vi kommer med reelle normeringer udregnet efter omsættertabellen! Tallene er kommet til verden via aktindsigt, webinarer om omsættertabellen fra Fredensborg og forældres frivillige tid til at udregne tallene. Det er en demonstration af, at reelle normeringer KAN udregnes.

Vi har udregnet for 35 kommuner…

og Hjørring kommune har indtil videre “rekorden” i størst forskel på reelle og papirsnormeringer på over 60%! De har i gennemsnit reelt 1 voksen til 7-8 vugestuebørn og 1 voksen til 16-17 børnehavebørn!
Når der loves 1:3/1:6 ifølge Danmarks Statistiks normeringstal, så bliver det på papiret, fremfor på gulvet. Den slags papirsnormeringer vil vi ikke acceptere!

Omsættertabellen er ét bud på, hvordan man kan regne de reelle normeringer ud. Det er et estimat og en skrivebordsøvelse (ikke observation) lavet ud fra tal fra forvaltningen. Regnemetoden er selvfølgelig med forbehold. Vi præsenterer resultaterne for de reelle normeringer i håb om, at det kan starte en dialog om nuancerne i normeringsdebatten og bane vejen for gennemsigtighed. 

LÆS med, og se om du også bedre kan genkende den virkelighed, som reelle normeringer (med forbehold) afspejler Lad os sammen åbne den sorte normeringsboks og pakke alle faktorer ud, som tager de voksnes tid væk fra børnene – væk fra kerneopgaven.

 

35 KOMMUNERS REELLE NORMERINGER 

Oversigtsgraferne af reelle normeringer i 35 kommuner, illustrerer forskellen (diskrepansen) mellem Danmarks Statistiks normeringers tal (papirsnormeringer) og reelle normeringer udregnet af #HvorErDerEnVoksen jvf. Omsættertabellen. Endnu vigtigere, så eksemplificerer graferne , at selv i kommuner, som Hjørring der ligger tæt på papirsnormeringer 1:3/1:6 i 2020, kan der dagligt i praksis være 1 voksen til 7,5 vuggestuebørn og 1 voksen til 16,3 børnehavebørn.

Klik på graferne, så åbner en PDF i høj opløsning

 

Minimumsnormeringer skal ikke være et årsgennemsnit af kommunen – det skal gælde på institutionsniveau

Tallene er udregnet på institutionsniveau og det gør det meget tydeligt, hvorfor minimumsnormeringer ikke skal opgøres på kommunalt niveau. Med udgangspunkt i Næstved, som i 2020 lever på til de officielle krav til minimumsnormeringer, er forskellen mellem institutionerne stor. Så selvom en kommune officielt lever op til minimumsnormeringer som et årsgennemsnit for hele kommunen, så vil der være institutioner, som reelt har langt værre normeringer. Den vandrette røde streg viser Næstveds normeringstal jvf. Danmarks Statistik og den vandrette gule/sorte streg viser gennemsnittet af reelle normeringer.

 

VUGGESTUER
VUGGESTUER
BØRNEHAVER
BØRNEHAVER
DST
OMSÆTTER
DST
OMSÆTTER
KOMMUNNE
2020
2021
2020
2021
DRAGØR
3,5 5,1 6,1 10,4
ESBJERG
3,1 4,4 5,8 8,8
FAXE
2,9 5,4 5,6 10,8
FREDERICIA
2,7 5,5 5,0 10,5
FREDERIKSBERG
3,1 5,7 6,2 11,5
FREDERIKSHAVN
3,2 6,4 6,4 12,5
FURESØ
2,9 6,0 6,7 11,6
GREVE
3,1 6,2 6,2 12,6
HALSNÆS
2,7 4,5 5,3 9,1
HELSINGØR
3,0 4,8 6,0 9,6
HERNING
3,3 6,0 6,4 10,1
HJØRRING
3,4 7,5 6,2 16,4
HVIDOVRE
2,8 4,6 5,8 9,3
IKAST-BRANDE
3,1 5,3 6,0 10,0
KERTEMINDE
2,9 5,1 5,8 10,6
KØGE
2,8 4,5 5,6 8,9
LEJRE
3,2 4,4 6,4 8,7
LEMVIG
2,9 5,6 5,3 11,0
LYNGBY-TAARBÆK
3,1 4,9 6,0 9,5
MARIAGER FJORD
2,8 5,5 5,8 12,5
MIDDELFART
2,9 5,0 5,5 10,0
NÆSTVED
2,8 5,0 5,9 10,3
ODDER
2,8 4,9 5,7 9,8
REBILD
2,9 6,0 5,8 9,0
RINGSTED
3,1 4,5 5,6 9,0
SOLRØD
2,9 5,7 5,8 11,3
SORØ
3,2 5,1 6,1 10,6
SKANDERBORG
3,0 5,8 6,3 11,7
STEVNS
2,7 5,1 5,5 9,1
SVENDBORG
3,0 5,7 5,8 11,3
VARDE
2,8 4,3 5,9 9,5
VESTHIMMERLAND
2,8 4,6 5,4 9,1
VIBORG
3,4 6,5 6,5 12,6
VORDINGSBORG
2,8 5,7 5,6 11,4
AALBORG
2,7 4,9 5,3 11,3
AARHUS
2,7 4,2 5,8 9,4

 

Skilte med forskellen mellem papirsnormeringer og reelle normeringer

Del og infomér om reelle normeringer med nedenstående skilte. Findes de ikke endnu i din kommune? Så gå til protokol & regnemaskine nedert på denne side.

hvorfor har vi valgt IKKE at offentliggøre de reelle normeringer for navngivet institutioner i kommunerne?


1) Reelle normeringer på institutionsniveau, har vi valgt kun at sende til B&U udvalg/byråd og lederne af de enkelte institutioner, hvis de forespørger dem. Det kan også være at forældreråd/bestyrelser vil have adgang og det er også fint, da det netop burde starte en dialog mellem disse parter. Det er B&U der skal forklare variationen og diskrepansen og forhåbentlig blive klogere i processen.

2) Til gengæld, har vi valgt at offentliggøre variationsgrafer (men uden navn på institutionerne), for at illustrere, hvor stor forskel der er på institutionerne indenfor kommunen.

Medier har forespurgt (1) men vi har altid kun givet dem (2)

 

Hvorfor nu det??

Formålet med at lave beregningerne er
1) At gøre metoden tilgængelig og vise, at det er muligt at udregne reelle normeringer
2) At vise diskrepansen mellem papirs- og reelle normeringer samt problematiken af, at minimumsnormeringer KUN er definineret som et kommunalt gennemsnit og ikke rækker ud på institutionsniveau.
Det er også de problematikker, som vi fremhæver i Virkelighedens Dagtilbud 2.0. Altsammen for at vise, at det er vigtigt, at vi forældre får gennemsigtighed.
MEN der er også visse forbehold for omsættertabellens metode – hvilket kan læses om her på hjemmesiden ved regnemaskinen og protokollen. Og de forbehold kan vi ikke rigtigt gardere os mod og det kan bidrage til den skævvridning af de nuværende forhold – og det skal vi også forholde os til.
VUGGESTUER
VUGGESTUER
DST
OMSÆTTER
KOMMUNNE
2020
2021
DRAGØR
3,5 5,1
ESBJERG
3,1 4,4
FAXE
2,9 5,4
FREDERICIA
2,7 5,5
FREDERIKSBERG
3,1 5,7
FREDERIKSHAVN
3,2 6,4
FURESØ
2,9 6,0
GREVE
3,1 6,2
HALSNÆS
2,7 4,5
HELSINGØR
3,0 4,8
HERNING
3,3 6,0
HJØRRING
3,4 7,5
HVIDOVRE
2,8 4,6
IKAST-BRANDE
3,1 5,3
KERTEMINDE
2,9 5,1
KØGE
2,8 4,5
LEJRE
3,2 4,4
LEMVIG
2,9 5,6
LYNGBY-TAARBÆK
3,1 4,9
MARIAGER FJORD
2,8 5,5
MIDDELFART
2,9 5,0
NÆSTVED
2,8 5,0
ODDER
2,8 4,9
REBILD
2,9 6,0
RINGSTED
3,1 4,5
SOLRØD
2,9 5,7
SORØ
3,2 5,1
SKANDERBORG
3,0 5,8
STEVNS
2,7 5,1
SVENDBORG

 

3,0 5,7
VARDE
2,8 4,3
VESTHIMMERLAND
2,8 4,6
VIBORG
3,4 6,5
VORDINGSBORG
2,8 5,7
AALBORG
2,7 4,9
AARHUS
2,7 4,2

 

BØRNEHAVER
BØRNEHAVER
DST
OMSÆTTER
KOMMUNNE
2020
2021
DRAGØR
6,1 10,4
ESBJERG
5,8 8,8
FAXE
5,6 10,8
FREDERICIA
5,0 10,5
FREDERIKSBERG
6,2 11,5
FREDERIKSHAVN
6,4 12,5
FURESØ
6,7 11,6
GREVE
6,2 12,6
HALSNÆS
5,3 9,1
HELSINGØR
6,0 9,6
HERNING
6,4 10,1
HJØRRING
6,2 16,4
HVIDOVRE
5,8 9,3
IKAST-BRANDE
6,0 10,0
KERTEMINDE
5,8 10,6
KØGE
5,6 8,9
LEJRE
6,4 8,7
LEMVIG
5,3 11,0
LYNGBY-TAARBÆK
6,0 9,5
MARIAGER FJORD
5,8 12,5
MIDDELFART
5,5 10,0
NÆSTVED
5,9 10,3
ODDER
5,7 9,8
REBILD
5,8 9,0
RINGSTED
5,6 9,0
SOLRØD
5,8 11,3
SORØ
6,1 10,6
SKANDERBORG
6,3 11,7
STEVNS
5,5 9,1
SVENDBORG
5,8 11,3
VARDE
5,9 9,5
VESTHIMMERLAND
5,4 9,1
VIBORG
6,5 12,6
VORDINGSBORG
5,6 11,4
AALBORG
5,3 11,3
AARHUS
5,8 9,4

 

Skilte med forskellen mellem papirsnormeringer og reelle normeringer

Del og infomér om reelle normeringer med nedenstående skilte. Findes de ikke endnu i din kommune? Så gå til protokol & regnemaskine nedert på denne side.

hvorfor har vi valgt IKKE at offentliggøre de reelle normeringer for navngivet institutioner i kommunerne?


1) Reelle normeringer på institutionsniveau, har vi valgt kun at sende til B&U udvalg/byråd og lederne af de enkelte institutioner, hvis de forespørger dem. Det kan også være at forældreråd/bestyrelser vil have adgang og det er også fint, da det netop burde starte en dialog mellem disse parter. Det er B&U der skal forklare variationen og diskrepansen og forhåbentlig blive klogere i processen.

2) Til gengæld, har vi valgt at offentliggøre variationsgrafer (men uden navn på institutionerne), for at illustrere, hvor stor forskel der er på institutionerne indenfor kommunen.

Medier har forespurgt (1) men vi har altid kun givet dem (2)

 

Hvorfor nu det??

Formålet med at lave beregningerne er
1) At gøre metoden tilgængelig og vise, at det er muligt at udregne reelle normeringer
2) At vise diskrepansen mellem papirs- og reelle normeringer samt problematiken af, at minimumsnormeringer KUN er definineret som et kommunalt gennemsnit og ikke rækker ud på institutionsniveau.
Det er også de problematikker, som vi fremhæver i Virkelighedens Dagtilbud 2.0. Altsammen for at vise, at det er vigtigt, at vi forældre får gennemsigtighed.
MEN der er også visse forbehold for omsættertabellens metode – hvilket kan læses om her på hjemmesiden ved regnemaskinen og protokollen. Og de forbehold kan vi ikke rigtigt gardere os mod og det kan bidrage til den skævvridning af de nuværende forhold – og det skal vi også forholde os til.

Omsættertabellen:

Beregn reelle normeringer i børnehøjde

Omsættertabellen er et dialogredskab til politikere og forældre for at nuancere normeringsdiskussionen. Læs mere om metode, muligheder og forbehold

Omsættertabellen er en regnemetode, som kan bruges til at udregne reelle normeringer i børnehøjde. Det vil sige, at det er et estimat af, hvor meget tid personalet i den enkelte institution reelt har, til at være sammen med børnene. Til forskel fra Danmarks Statistiks tal, tager den højde for fremmødeprocent og ligeledes fratrækker personalets fravær, ferie, sygdom og tid brugt på administration.

Hvordan bruger man omsætteren? Det er en skrivebords øvelse baseret på kommunens egne tal og analyse på daginstitutionsområdet. Der er altså ikke brug for at lave observationer og omsætteren kan laves på forskellige tidspunkter af årets cyklus. Læs mere om hvordan beregningen foretages nedenfor.

Hvorfor en ny beregning? Estimatet for reelle normeringer, er tænkt som et supplement til Danmarks Statistiks beregning. Et dialogredskab som samtidig skaber gennemsigtighed. I stedet for at tale ud fra ét punkt, en sandhed, så efterlyser vi forældre et spektrum at tale virkelighed ud fra.

PROTOKOL: 3 trin til reelle normeringer

 1. Tal indhentes hos kommunen via aktindsigt eller hos den daglige leder i institutionen – download skabelon
 2. Tallene klargøres så de kan indsættes i regnemotoren – se protokol
 3. Relle normeringer udregnes via regnemaskinen 

regnemaskinen

* skal udfyldes

Beregn den reelle normering. Hvis Fordelingsnøglen ikke er tilgængelig kan den beregnes med antal børn og pædagogisk årsværk sådan:

Hvad indgår i regnemaskinen og hvordan beregner omsættertabellen?

Variabler
 • Fremmøde_pct [%]: børns fremmøde
 • Samvær_pct [%]: Voksen børnekontakt
 • FordelingsNøgle [voksne x  timer / børn]: Antal voksen timer per barn
 • PædagogiskÅrsværk [AntalVoksne]: Antal voksne fuldtidsstillinger
 • TekniskNormering  [Børn/Voksne]: Den tekniske normering unden hensyn til andre aktiviteter
 • ReelNormering [Børn/Voksne]: Den Reelle normering i børnehøjde.
 • Lukkedage [AntalDage]: Antal af hele dage hvor det er vedtaget af institutionen holder lukket
Regnemotoren for omsættertabellen
 • FordelingsNøgle  = PædagogiskÅrsværk x 37/AntalBørn
 • PædagogiskÅrsværk = FordelingsNøgle x AntalBørn / 37
 • TekniskNormering  = 37 / FordelingsNøgle
 • ReelNormering = TekniskNormering x (Fremmøde_pct / Samvær_pct)  x (1- lukkedage x 7,4/(37×52))
 • ReelNormering = (37 / FordelingsNøgle) x (Fremmøde_pct / Samvær_pct)  x (1- lukkedage x 7,4/(37×52))NB! Er der spørgsmål, så vil vi forsøge at hjælpe. Skriv til os på kontakt@hvorerderenvoksen.dk