Om os

En kort gennemgang af forældrebevægelsens historie og en oversigt over bevægelsens styregruppe.

 

Vores historie

Mobilisering på Facebook
Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen’, blev mobiliseret 12. marts 2019 af ’mening’ forælder Tina Albertsen, som lavede en Facebookgruppe og sammensatte en styregruppe – det har vi stadig i dag. Det skete efter, at Folketinget nedstemte SF’s forslag om at diskutere minimumsnormeringer. Nedstemningen (blå blok og Socialdemokratiet) fulgte i kølvandet på utallige advarsler fra fagfolk og eksperter om mangel på pædagoger per børn i danske daginstitutioner, og efter udsendelsen af DRs dokumentar “Hvem passer vores børn”.

April 2019: 80-100.000 forældre gik på gaden i 57 byer
Danske forældre havde fået nok. D. 6/4-2019 gik vi på gaden første gang, og hundrede tusinde mennesker i hele landet fulgte med i protest mod de vilkår, som børn og pædagoger mødes med i vuggestuer og børnehaver. Vi gjorde det igen 2/6-2019 for at minde folk om at sætte deres stemme på minimumsnormeringer, kun 3 dage før Folketingsvalget. Opråbet vandt gehør. Børnene kom for alvor på dagsordenen under folketingsvalget i 2019, og fokus kom på genopretning af et hårdt prøvet velfærdsområde. Folketingsvalget frembragte en ny regering, hvor de 4 støttepartier alle gik ind for minimumsnormeringer, og Statsministeren udråbte sig til ‘Børnenes Statsminister’, og lovede flere pædagoger allerede fra 2020.

Blokerede København og råbte på minimumsnormeringer i børnehøjde
Protester har dog siden lydt i alle landets kommuner, og senere afholdte vi en National Protestdag d. 22/11-2020, hvor vi gav vores børn en fridag fra institutionslivet, og marcherede gennem Københavns gader til Christiansborg (og i Herning), hvor vi demonstrerede for minimumsnormeringer ‘i børnehøjde’.

Efter finanslovsforhandlingerne kom der fremskridt for børnene, med en lov om minimumsnormeringer og penge til området (sejr!). Men i forældrebevægelsen er vi dog stærkt bekymrede for, at den økonomiske og tidsmæssige ramme er langt fra tilstrækkelig. Vi kalder regeringens plan for ‘papirsnormeringer‘, da tallene ser godt ud på papiret, men ikke rykker på gulvet i institutionerne.

 

Stifter støtteforening & laver ‘rekord’ bamse-demo
Under covid-19 demonstrede #HvorErDerEnVoksen ved at samle bamser ind fra hele landet. Når forældre og børn ikke måtte samles, måtte vi sende bamser til Christiansborg. Det blev til over 10.000 bamser i september 2020 med live-streaming fra Christiansborgs Slotsplads og stiftelse af støtteforening.

GUL vedholdenhed
Vi har stået til Folketingets åbning i 2019, 2020, 2021 & 2022 samt lavet gule aktioner ude foran de forhandlingerne om minimumsnormeringer i Børne & Unge Ministeriet. Lokalt har der foregået utallige aktioner og gør det stadig.

Børnehøjde = Reelle normeringer

Op til kommunalvalget i 2021 har vi udregnet reelle normeringer for over 20 kommuner, samt sat beregningsmetoden ‘omsættertabellen’ til rådighed her på hjemmeside med protokol og regnemaskine.

Folketingsvalget i november 2022
Op til FV22 var vi igen på banen. Lokalt var der forskellige former for dialog med diverse folketingskandidater. Nationalt gik vi sammen med #enmillionstemmer, FOLA, pædagoger, psykologer og socialrådgivere i “Bevægelsen for Børn & Unge – Oprør på tværs”, for at sætte et fælles fokus på børn og unges stigende mistrivsel. Det mundede ud i tre større demoer i København, Aarhus og Aalborg, som fik god presseomtale.

Forår 2023
Vi fortsætter kampen for at sikre reelle minimumsnormeringer på institutionsniveau, bl.a. ved at presse på for, at det bliver obligatorisk for kommunerne at anvende den nyeste opgørelsesmetode.

Samtidig har vi fokus på en tæt dialog med såvel relevante folketingsmedlemmer som diverse kommunalpolitikere om 0-6-års området og normeringsspørgsmålet.

Vores krav

1. krav

Minimumsnormeringer skal udregnes i børnehøjde. Det er børnene, der skal mærke forbedringer i deres hverdag.

2. krav

Minimumsnormeringer skal indføres akut, og ikke vente til 2025. Hver dag i et barns liv tæller

3. krav

Minimum er en bund og ikke et loft.

Vores krav

1. krav

Minimumsnormeringer skal udregnes i børnehøjde. Det er børnene, der skal mærke forbedringer i deres hverdag.

2. krav

Minimumsnormeringer skal indføres akut, og ikke vente til 2025. Hver dag i et barns liv tæller

3. krav

Minimum er en bund og ikke et loft.

styregruppen

Styregruppen

I bevægelsen findes en styregruppe af cirka 5 engagerede frivillige forældre, alle uden tidligere erfaringer med civil aktivisme. Det er dog græsrødderne, gruppemedlemmer fra hele landet, og på tværs af politiske ideologier, som driver engagementet. Vi har alle én fælles bekymring: Vores allesammens børn!

Styregruppen består pt af: 

Rikke Thrane

Mette Wolf Eikelund

 

 

Kontakt

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen: kontakt@hvorerderenvoksen.dk
Støtteforeningen: stoet@hvorerderenvoksen.dk

Talspersoner

Rikke Thrane
Tlf: 27338327
Mail: Rikke.thrane@123dk.dk
Lokation: Aalborg

Mette Wolf Eikelund
tlf 25113973 /Mette_wolf1@hotmail.com
Lokation: Gladsaxe

Lokale talspersoner: se vores lokale tovholdergrupper nederst på siden og find kontaktpersoner her

Støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

Der er mange måder at støtte op om kampen for minimumsnormeringer i børnehøjde for ALLE børn i Danmark. Alle former er velkommen.

Ved at tegne medlemskab i støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen, kan du støtte op finansielt, så bevægelsen kan få den stabile platform, der er nødvendig for at holde det politiske pres og skabe folkeoplysning på daginstitutionsområdet.