whistleblowER

I 2021 udgav #HVORERDERENVOKSEN sidste gang Virkelighedens Dagtilbud 2.0, fyldt med forældreberetninger fra hele landet. Vi ønsker nu på ny, at få et reality check på dagtilbuddene anno 2023 og beder dig om, at indsende dine historier, hvis du har episoder som tydeligt forklarer de aktuelle forhold i den daginstitution dit barn er tilknyttet.

Følg pengene

Det økonomiske grundlag for minimumsnormeringer ændrer sig markant i 2024. Samtidigt med kommunerne fra 2024 skal overholde L92 (minimumsnormeringerne 1:3/1:6), så rystes posen gevaldigt ift. hvordan det statslige tilskud (årligt 1,5 mia.) fordeles mellem landets kommuner.

Virkelighedens dagtilbud 2.0

Vi har samlet vidnesbyrd fra forældre rundt omkring i Danmark fra 2019-2021. Fortællinger fra hverdagshistorier i de danske dagtilbud fra hele landet samt introduktion af reelle normeringer kontra papirsnormeringer.

Støt foreningen

Der er mange måder at støtte op om kampen for minimumsnormeringer i børnehøjde for ALLE børn i Danmark – alle former er velkommen.

Ved at tegne medlemskab i støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen, kan du støtte op finansielt, så bevægelsen kan få den stabile platform der er nødvendig for at holde det politiske pres og skabe folkeoplysning på daginstitutionsområdet.

Kampen for reelle minimumsnormeringer

Vi vil sikre en standard ved lov, som sikrer, at der er nok voksne tilstede. Vores krav ligger netop i ordet MINIMUM

%

af de deltagende pædagoger oplever en tilfældig dag, at de kun er fuldt bemandet i højest fire timer. I ydertimerne oplever pædagogerne at være to voksne til 16 vuggestuebørn og to voksne til 44 børnehavebørn; og de er ikke nødvendigvis på samme stue. En kan være ude på legepladsen og en indenfor

INFORMATION, d. 11 marts 2019

planlægger du en demo?

Få styr på praktikken og bliv inspireret i galleriet, der viser kreativiteten fra tidligere aktioner.

Se mere her

Find din lokale gruppe

Vi er en landsdækkende græsrodsbevægelse med lokal forankring og autonomi. 

Find din gruppe her

%

af pædagogerne oplever dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne give et barn trøst

BUREAU2000, 2020:5

Læs om tidligere Aktioner

#HvorErDerEnVoksen startede i april 2019 med at demonstrere i 57 byer og 59 lokationer.

Kig tilbage her

Milepæle

En oversigt over forældrebevægelsens aktioner, og andre vigtige milepæle, siden bevægelsens opstart i 2019.

Pressedækning

Vi har samlet, hvad den danske presse har skrevet om forældrebevægelsen og kampen for reelle minimumsnormeringer. 

Få dit overblik her:

Resultater siden 2019

#HvorErDerEnVoksen startede i april 2019 med at demonstrere i 57 byer og 59 lokationer. Vi er en landsdækkende græsrodsbevægelse med lokal forankring og autonomi. Siden 2019 har forældrebevægelsen opnået:

Over

Følgere på sociale medier

Afholdt

landsdækkende demonstrationer

At have

Lokale tovholder grupper

Over

Følgere på sociale medier

Afholdt

landsdækkende demonstrationer

At have

Lokale tovholder grupper

Viden om normeringer

Lektor i udviklingspsykologi på DPU, Ditte Winther-Lindqvist, skriver følgende i forbindelse med et event arrangeret af #hvorerderenvoksen Holbæk:

Det er glædeligt, at forældre og bedsteforældre kaster sig ind i kampen for bedre vilkår for børn i dagtilbud. Tiden er kommet til at indføre minimumsnormeringer. ALT hvad børn skal lære, lærer de af deres voksne, og al udvikling sker i relationen mellem barnet og den voksne. Jeg har været med i 15 år, og jeg har set en lang række initiativer til at løfte kvaliteten: fokus på bedre ledelse, de første læreplaner fra 2004, dokumentation, visioner, fælles mål, principper, virksomhedsplaner med gode værdier, og senest en opdateret styrket læreplan. Samtidig har man desværre også over hele linjen sparet på antallet af pædagoger – og det har vi nået smertegrænsen for nu. Vi har en god dagtilbudslovgivning, som gør det klart, at vuggestue og børnehave ikke kun skal være et rart pasningstilbud for børn – men også et udviklings- og læringsmiljø, der kan få alle med. Det kan vi ikke leve op til, hvis ikke vi investerer i flere pædagoger.
I Børnerådets ny undersøgelse svarer 80% af børnehavebørnene, at de har en yndlingsvoksen. Når børnene forklarer, hvad de mener med en yndlingsvoksen, siger de, at det er voksne som: lytter til dem, leger og har tid til at lave ting med dem, og voksne der er med på sjov og ballade. Det er ikke for meget forlangt. Men desværre er der ikke altid god tid til at lytte, trøste eller lave sjove ting – for slet ikke at tale om at planlægge og iværksætte særlige indsatser over for børn, som har brug for ekstra hjælp til at komme med i legen, sprogligt eller følelsesmæssigt. Vi har valgt at overlade vores børn i hænderne på professionelle i hvad der svarer til en fuld arbejdsuge, fra de er ganske små. Derfor har vi også brug for at kunne stole på, at det omsorgs- og udviklingsmiljø vi tilbyder, er godt nok.

Viden om normeringer

Lektor i udviklingspsykologi på DPU, Ditte Winther-Lindqvist, skriver følgende i forbindelse med et event arrangeret af #hvorerderenvoksen Holbæk:

Det er glædeligt, at forældre og bedsteforældre kaster sig ind i kampen for bedre vilkår for børn i dagtilbud. Tiden er kommet til at indføre minimumsnormeringer. ALT hvad børn skal lære, lærer de af deres voksne, og al udvikling sker i relationen mellem barnet og den voksne. Jeg har været med i 15 år, og jeg har set en lang række initiativer til at løfte kvaliteten: fokus på bedre ledelse, de første læreplaner fra 2004, dokumentation, visioner, fælles mål, principper, virksomhedsplaner med gode værdier, og senest en opdateret styrket læreplan. Samtidig har man desværre også over hele linjen sparet på antallet af pædagoger – og det har vi nået smertegrænsen for nu. Vi har en god dagtilbudslovgivning, som gør det klart, at vuggestue og børnehave ikke kun skal være et rart pasningstilbud for børn – men også et udviklings- og læringsmiljø, der kan få alle med. Det kan vi ikke leve op til, hvis ikke vi investerer i flere pædagoger.
I Børnerådets ny undersøgelse svarer 80% af børnehavebørnene, at de har en yndlingsvoksen. Når børnene forklarer, hvad de mener med en yndlingsvoksen, siger de, at det er voksne som: lytter til dem, leger og har tid til at lave ting med dem, og voksne der er med på sjov og ballade. Det er ikke for meget forlangt. Men desværre er der ikke altid god tid til at lytte, trøste eller lave sjove ting – for slet ikke at tale om at planlægge og iværksætte særlige indsatser over for børn, som har brug for ekstra hjælp til at komme med i legen, sprogligt eller følelsesmæssigt. Vi har valgt at overlade vores børn i hænderne på professionelle i hvad der svarer til en fuld arbejdsuge, fra de er ganske små. Derfor har vi også brug for at kunne stole på, at det omsorgs- og udviklingsmiljø vi tilbyder, er godt nok.

Hvad kræver god professionel omsorg? Opmærksomhed, ansvar, kompetencer og lydhørhed. De danske pædagoger er sig bevidst om deres ansvar, og de er også kompetente til at udføre omsorg af høj kvalitet. Men opmærksomhed er en begrænset psykologisk ressource. Hvis man har ansvaret for 10 børn på en gang, kan man kun slukke brande og undgå ulykker – det er ikke muligt at få øje på hver enkelt barns behov, situation og muligheder. Men alle børn har ret til at blive bemærket – også dem der ikke råber højt. Og det er kun, når de voksne er opmærksomme, at de får øje på de barrierer og udfordringer, de på en kompetent måde skal hjælpe børnene med at overkomme. Lydhørheden bliver også mindre, når der ikke er voksne nok, fordi børnenes behov hurtigt bliver irriterede og krævende, når ressourcerne ikke er tilstede til at imødekomme dem. Det er ikke muligt at være ligeså imødekommende og lydhør over for mange børn, som overfor færre børn. Så ser vi i stedet børn, der kun bliver trøstet halvt, inden de må klare den selv, børn der prøver at forklare sig, men ikke bliver forstået, og børn der får mere skæld ud, end godt er. Børn behøver opmærksomme, lydhøre og nærværende voksne for at udvikle sig og trives. Det kræver, at der er pædagoger nok. Minimumsnormeringer er ikke for meget forlangt – men netop det grundlag der er nødvendigt for, at vi kan give børn den hverdag de fortjener i dagtilbud, og et udviklingsmiljø de kan vokse i – til glæde og gavn for os alle sammen.
Tak for ordet!

Hvis man har ansvaret for 10 børn på en gang, kan man kun slukke brande og undgå ulykker – det er ikke muligt at få øje på hver enkelt barns behov, situation og muligheder. Men alle børn har ret til at blive bemærket – også dem der ikke råber højt.

Vidensbank

Mangler du gode argumenter i debatten om vores børns velfærd?

OMSÆTTERTABELLEN

Omsættertabellen er et dialogredskab til politikere og forældre for at nuancere normeringsdiskussionen.

Omsættertabellen er et dialogredskab til politikere og forældre for at nuancere normeringsdiskussionen. Læs mere om metode, muligheder og forbehold

Omsættertabellen er en regnemetode, som kan bruges til at udregne reelle normeringer i børnehøjde. Det vil sige, at det er et estimat af, hvor meget tid personalet i den enkelte institution reelt har, til at være sammen med børnene. Til forskel fra Danmarks Statistiks tal, tager den højde for fremmødeprocent og ligeledes fratrækker personalets fravær, ferie, sygdom og tid brugt på administration.

Hvordan bruger man omsætteren? Det er en skrivebords øvelse baseret på kommunens egne tal og analyse på daginstitutionsområdet. Der er altså ikke brug for at lave observationer og omsætteren kan laves på forskellige tidspunkter af årets cyklus. Læs mere om hvordan beregningen foretages nedenfor.

Hvorfor en ny beregning? Estimatet for reelle normeringer, er tænkt som et supplement til Danmarks Statistiks beregning. Et dialogredskab som samtidig skaber gennemsigtighed. I stedet for at tale ud fra ét punkt, en sandhed, så efterlyser vi forældre et spektrum at tale virkelighed ud fra.

PROTOKOL: 3 trin til reelle normeringer

 1. Tal indhentes hos kommunen via aktindsigt eller hos den daglige leder i institutionen – download skabelon
 2. Tallene klargøres så de kan indsættes i regnemotoren – se protokol
 3. Relle normeringer udregnes via regnemaskinen 

regnemaskinen

* skal udfyldes

Beregn den reelle normering. Hvis Fordelingsnøglen ikke er tilgængelig kan den beregnes med antal børn og pædagogisk årsværk sådan:

Hvad indgår i regnemaskinen og hvordan beregner omsættertabellen?

Variabler
 • Fremmøde_pct [%]: børns fremmøde
 • Samvær_pct [%]: Voksen børnekontakt
 • FordelingsNøgle [voksne x  timer / børn]: Antal voksen timer per barn
 • PædagogiskÅrsværk [AntalVoksne]: Antal voksne fuldtidsstillinger
 • TekniskNormering  [Børn/Voksne]: Den tekniske normering unden hensyn til andre aktiviteter
 • ReelNormering [Børn/Voksne]: Den Reelle normering i børnehøjde.
 • Lukkedage [AntalDage]: Antal af hele dage hvor det er vedtaget af institutionen holder lukket
Regnemotoren for omsættertabellen
 • FordelingsNøgle  = PædagogiskÅrsværk x 37/AntalBørn
 • PædagogiskÅrsværk = FordelingsNøgle x AntalBørn / 37
 • TekniskNormering  = 37 / FordelingsNøgle
 • ReelNormering = TekniskNormering x (Fremmøde_pct / Samvær_pct)  x (1- lukkedage x 7,4/(37×52))
 • ReelNormering = (37 / FordelingsNøgle) x (Fremmøde_pct / Samvær_pct)  x (1- lukkedage x 7,4/(37×52))NB! Er der spørgsmål, så vil vi forsøge at hjælpe. Skriv til os på kontakt@hvorerderenvoksen.dk

Sponsorer

#HvorErDerEnVoksen siger mange tak for hvert et bidrag, der har været med til at støtte bevægelsen og dens aktioner. Herunder kan du se hvilke firmaer, der i tidens løb har stået bag kampen for minimumsnormeringer:

A

ARENA ASSENS • ASSENS BOWLINGCENTER • AULUM BOGTRYK

B

BALLONNORD • BERGDAHLS FESTBUTIK • BIN2BIL • BLISS MUSIK BIKE • BOG & IDE (FREDERICIA, GLOSTRUP) • BUPL • BW BYG •  BØRNS TRIVSEL /V DORTHE KASTBERG

C

CAFE VIELLA •  CAFE X • CASTILLO FEL FLORA • CIRKUS FYR OG FLAMME • CLAES BAGERI • CLOUD CELEBRATION • COSMETIC CARE • CPR KOMMUNIKATION 

D

DAGLIG BRUGSEN STRØBY • DIN HAVE FEST • DUI-LEG

E

EBBERUP GYMNASTIKFORENING

F

FARMOR OG FARFARS JULETRÆER • FESTGEAR • FOA • FREDERIKSHAVN TELT- OG SERVICEUDLEJNING • FUNKYSOUND • FØTEX (FREDERICIA, NORDRE FASANVEJ KBH)

G

GAYA MUSIK • GULDBAGEREN (BILLUND, KØGE) • GRAFISK FORUM

H

HAMMERHUS BAGERIHORSENS HUNDECENTER

I

 

J

JK VILLABYG • JONAS HEDEGAARD FRA EVENT DJ 

K

KAJ LARSEN BLOMSTER • KANAL 7 • KARISEBAGEREN • KLIPKLAP • KOMMUNIKATOR REKLAMEVÆRKSTED • KONDITORBAGEREN BJÆVERSKOV • KVICKLEY (ALBERTSLUND)

L

LAGKAGEHUSET (VALLENSBÆK) • LEGEKÆDEN HOLBÆK • LEJANLÆG.DK • LEO CLUB SØNDERBORG

M

MENY (ST. HEDDINGE) • MURERMESTER BONJAMIN SØRENSEN APS • 

N

NORTEX TEKSTIL OG REKLAME

O

OPOGHOP

P

PARTYBUTIKKEN • PETER SKOVGAARD SVENSSON OG MUSIK VED TINA MYNSTER • PETTERSSON GRAFIK • PIZZA BJERGET (HOLBÆK) • PIZZA EKSPRESSEN (VALLENSBÆK)

R

ROYAL FLYT

S

SALON PETIT • SCHREIBERS BOG OG PAPIR • SCHOU’S RESTURANT •  SKILTECENTERET HELSINGØR • SKOVGAARD ENTREPRISE • SPAR EBBERUP • SPORTIGAN KLUB & ERHVERV • STINE KORSGAARD • SUPERBRUGSEN (ASSENS, HEDENSTED, HERFØLGE) • SVALEREDEN PUB KOLDING

T

TANDKLINIK EHLERS • THORSBJERGGAARD •

U

V

VESTFYNS FORBOLDGOLF • VILLSMARK • VINOBLE • VIRKE

X

Y

Y-DESIGN • YETILAND-DK

Z

Om os

Her på siden prøver vi at samle meget af den dokumentation, som skildrer problemet, da politikerne desværre har mere travlt med at tale problemet ned, end at løse det.

Desuden kan du her, samt på de sociale medier, orientere dig om, hvor vi holder aktioner, og hvad der planlægges af aktiviteter.

Da vi er en bevægelse af ligesindede frivillige, er engagement afgørende for at få vores stemme hørt i det politiske landskab. Bliv derfor en del af holdet, og lad os sammen skabe de bedste rammer for vores børn. Like og del om denne bevægelse i dit netværk, og deltag endelig aktivt i debatterne. Tag initiativ, hold øje med udmeldingerne, aktionerne og deltag!

Alle kræfter tæller!

Om os

Her på siden prøver vi at samle meget af den dokumentation, som skildrer problemet, da politikerne desværre har mere travlt med at tale problemet ned, end at løse det.

Desuden kan du her, samt på de sociale medier, orientere dig om, hvor vi holder aktioner, og hvad der planlægges af aktiviteter.

Da vi er en bevægelse af ligesindede frivillige, er engagement afgørende for at få vores stemme hørt i det politiske landskab. Bliv derfor en del af holdet, og lad os sammen skabe de bedste rammer for vores børn. Like og del om denne bevægelse i dit netværk, og deltag endelig aktivt i debatterne. Tag initiativ, hold øje med udmeldingerne, aktionerne og deltag!

Alle kræfter tæller!

HVordan kan du hjælpe til?

Støt økonomisk og lad os vise HVOR MANGE VI ER!

 Du har mulighed for at støtte kampen for minimumsnormeringer i børnehøjde for ALLE børn i Danmark ved at tegne årligt medlemskab i støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen.

Engagér, mobilisér og organisér!

Hvis du har en god idé – så fyr den afsted. Vi er en græsrodsbevægelse og vores initiativer vokser nedefra. Der er plads til alle kræfter – vi kan kun løfte i flok! Hvis du synes, at jeres lokalområde skal have en march, et vælgermøde, eller en gruppe som uddeler flyers, så er det bare om at komme i gang. Find din lokale gruppe (eller opret én, hvis den ikke findes) – vi hjælper hjertens gerne med inspiration.

LIKE og DEL på Facebook, Instragram og Twitter med #hvorerderenvoksen

Meld dig ind på forældrebevægelsens Facebook side, Facebook gruppe og følg os på vores Instagram og Twitter. Tidligere er vores demonstrationer kommet i både i aviser, radio og TV bl.a. fordi vi larmede på sociale medier. I har hver især en historie, en hverdag som skal dokumenteres for at hverken lands- eller kommunalpolitikere kan løbe fra problemet, eller deres ansvar. Kommentér på politikere og mediernes FB opslag om, hvor vigtigt det er at de tager det her emne op og prioriterer det.

Når du DELER på de SOCIAL MEDIER så brug disse hashtags, der er relateret til bevægelsen og samarbejdspartnere som alle deler samme budskab – bedre vilkår for vores børn i daginstitutionerne:#Hvorerderenvoksen ; #StemForBørnene ; #MinimumsnormeringerNU ; #omsorgNu

ANERKEND superheltene i din daginstitution

Pædagogisk personale har længe råbt op om det daglige omsorgssvigt, der foregår i daginstitutionerne på grund af manglende hænder. Mange dygtige pædagoger og medhjælpere har forladt institutionerne, da de ikke længere kan stå ind for deres arbejde under de urimelige vilkår.  Området har været udsultet alt for længe. Alligevel er der stadig mange dygtige voksne i daginstitutionerne og mange af dem er der fordi de brænder for vores børn og deres udvikling. Husk på, at det ikke kun er forældrene, der har ondt i maven over forholdene – pædagoger går også hver dag hjem med følelsen af utilstrækkelighed. DERFOR er det SÅ VIGTIGT, at vi husker at anerkende dem og deres arbejde med vores børn. At de ved at i denne kamp, der står vi bag dem 100%

Indsamle viden og formidle den videre

Find budgetter og historik for normeringer i din kommune. Find ud af om eventuelt tilførte penge giver et reelt løft eller om det bare dækker over at der er flere børn i dagtilbud. Kontakt politikere med din viden.

j

Skriv læserbreve

Vi skriver læserbreve fordi:Læserbreve læses af lokalpolitikere og folketingspolitikere fra den lokale kreds; Læserbreve kan oplyse andre borgere om at der er et problem – som de måske også oplever; Politikerne bruger læserbreve til at afgøre hvad der optager deres vælgerskare; Læserbreve bruges også af redaktionerne til at afgøre hvad de skal spørge politikerne om.