Kære GULE forældreHÆR – vi kalder til mailstorm!

Kommunernes Landsforening med Jacob Bundsgaard i front mener, at 360 millioner kr. er prisen, for de administrative udgifter i forbindelse med ansættelse af mere pædagogisk personale i 2021.

Det er 360 millioner, som direkte vil blive taget fra vores børn, penge som var lovet flere varme hænder, lår og skuldre! Men hvad er det så de penge skal gå til, hvis de ikke skal gå til vores børn og det pædagogiske personale på gulvet?

Jacob Bundsgaard fremhæver, at det er omkostninger til husleje af institutionerne, forsikring af medarbejdere, fremme sundt arbejdsmiljø, lønsystem samt efter/videre uddannelse af personale. Derudover benytter Hr. Bundsgaard argumentet, at: “Det er en årelang praksis, at det er 20 procent.”

Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen siger “plejer er død!” Vi accepterer ikke, at der stjæles penge fra børnene. Og MÅSKE har vi netop ét af svarene her på, hvorfor området har været SÅ udsultet de sidste rigtig mange år.

Derfor, kære GULE forældrehær, må vi rykke sammen IGEN – for vores allesammens børns bedste og fortælle Jacob Bundsgaard hvad vi mener omkring disse 20 %, som altså udgør 360 millioner kroner.

Kopier nedenstående i en mail og send den afsted til Jacob Bundsgaard (borgmester@aarhus.dk), med et ønske om en fantastisk weekend samt et krav om, at revurdere det enorme indhug KL har tænkt sig at gøre i BØRNENES penge, for at dække administrative udgifter i forbindelse med nye ansættelser af pædagogisk personale.


Kære Jacob
Vi vil som forældre ikke acceptere, at KL gør indhug i en forvejen alt for lille pulje penge til minimumsnormeringer. At kommunerne skal kunne trække 20% i overhead – noget der på ingen måde kan mærkes af børnene – for at hyre en brøkdel mere personale er helt uhørt.

Vi har brugt 2 år i forældrebevægelsen på at kæmpe for flere penge til mere personale og bliver nu bekræftet i, at pengene ikke når gulvet i daginstitutionerne.

KL, med dig i spidsen, kræver at 20 procent af pengene skal gå til administration. 20 procent!! Men det bliver ikke 20 procent dyrere i administration, at ansætte 3900 flere voksne i vores daginstitutioner, huslejen bliver ikke dyrere, lederen skal ej heller have mere i løn. Måske der bliver en smule mere arbejde for lønmedarbejederen i HR – men lur mig. Det koster ikke 360 millioner Der er ikke brug for flere konsulenter der skal bruge tid og penge i, at undervise personalet i en ny metode til relationsdannelse.

Personalet og børnene har brug for RO, NÆRVÆR og PENGE.

Kære KL, kære Jacob, lad os nu gøre op med plejer!! Der er ikke brug flere penge til administration! Lad nu pengene gå til kerneopgaver, lad pengene gå til børnene!!

Hvis kommunerne kunne kvittere med opgørelser af de reelle normeringer i hver daginstitution i kommunen, ville vi hilse det velkommen, men det er ikke tilfældet. Vi savner gennemsigtighed, så vi ved hvad vi reelt afleverer vores børn til. Danmarks Statistiks tal siger intet om de reelle normeringer!

God weekend til dig og din familie
Mvh mor/far til x børn Xx kommune


𝗘𝗻 𝗯𝗿𝘂𝗱𝘁 𝘀𝗮𝗺𝗳𝘂𝗻𝗱𝘀𝗸𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁: 𝗠𝗶𝗻𝗶𝗺𝘂𝗺𝘀𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲𝗿 𝗼𝗺 𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝗴𝗵𝗲𝗱𝗲𝗿

Vi insisterer: Tryg barndom – værdig alderdom; for ALLE
Samfundskontrakten er brudt for mange i vores samfund: børn, handicappede, syge og ældre.

New Public Management har skåret voldsomt i omsorgen i vores velfærdssamfund, indført mere kontrol med mindre tillid og nedprioriteret omsorg, varme hænder og tætte relationer i alt for mange år.

Revision af budgetloven er skubbet til næste år, men udløbsdatoen er langt overskredet. Den er skyld i, at serviceloftet sætter alle udsatte grupper der er afhængig af statens pleje og omsorg, i kunstig konkurrence med hinanden.

Det er politikernes værk – det må de stå til regnskab for og tage ansvar! Ellers er det bondefangeri! Vi kæmper for minimumsnormeringer for de allermindste (0-6 årige) i Danmark og nu hvor der foreslåes minimumsnormeringer for de ældre, kan vi kun sympatisere og bakke op. Dansk Folkeparti mener at børnenes skrabede version af minimumsnormeringer, er en trussel mod de ældre, da kommuner er bange for at ramme serviceloftet og derfor vil tage fra de ældre. Sikken en skræmmekampagne!!

Lad os lige understrege:
Det er JER politikere der har valgt at indføre budgetloven og lagt kommuner i lænker med ‘serviceloftet’ med kæmpe bøder som konsekvens. Det er JER politikere der sætter børn, de ældre, syge og handicappede i kunstig konkurrence om økonomiske midler! #skamjer

Minimumsnormeringer i børnehøjde må ALDRIG blive på bekostning af andre sårbare befolkningsgrupper. De sårbare befolkningsgrupper skal have rettigheder – også børnene der ikke har stemmeret endnu!

Det er 𝑷𝑶𝑳𝑰𝑻𝑰𝑲𝑬𝑹𝑵𝑬𝑺 𝑨𝑵𝑺𝑽𝑨𝑹, at sørge for at rammerne følger med demografien og leverer på velfærdskontrakten. I skal ikke smide os i en kampring om midlerne – det er 𝐔𝐒𝐌𝐀𝐆𝐄𝐋𝐈𝐆𝐓!

#HvorErDetEnVoksen kæmper for minimumsnormeringer i de danske dagtilbud – men vi insisterer i dén grad også på, at et værdigt liv er for 𝐀𝐋𝐋𝐄 i Danmark; også de ældre, syge og handicappede.

#TRYGBARNDOM
#VÆRDIGALDERDOMFra: Edderbroderemig-udstillingen på Greve Museum. Broderet af SFO Sofie


Underskriv appel til Danmarks børneorganisationer

Reel minimumsnormering i børnehøjde NU

Med din underskrift skriver du under på nedenstående brev, som sendes direkte til de danske børneorganisationer. Brevet går ud på, at børneorganisationerne skal lægge pres på Christiansborg og kræve minimumsnormering i BØRNEHØJDE og en AKUTPLAN. Modtagerne af brevet er: 

  • Børns Vilkår
  • Red Barnet
  • UNICEF
  • Børnerrådet
  • Ombudsmandens Børnekontor
  • Amnesty International Danmark
  • Institut for Menneskerettigheder

Det er NU DE SKAL PÅ BANEN for at sikre minimumsnormeringer i børnehøjde som lov. NGO’er har allerede været aktive i Norge, da minimumsnormeringer skulle indføres ved lov, hvorfor er de ikke det her i Danmark?

Det må vi ændre på! Skriv under på denne forældrehenvendelse til NGO’erne og lad os samle styrkerne til at lægge pres på regeringen.

#hvorerderenvoksen
#MensBørneneVenter


NB!Er du ved at planlægge en aktion i #HvorErDerEnVoksen’s regi, og ønsker du at det kommer på hjemmesiden, så skriv til kontakt@hvorerderenvoksen.dk