Folketingets Åbning 5/10-21:
Gul aktion demonstrerer papirsnormeringer

Praktisk information: Den Gule Aktion, finder sted fra kl. 9-13, tirsdag d. 5 oktober 2021 foran trappen til Folketinget i Rigsdagsgården.

Læs/download pressemeddelelse

Se/ Download pressefotos

Pressefotos må benyttes når Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen omtales: Foto (2021): Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

Et nyt folketingsår begynder, og mens folketingspolitikerne har holdt en lang og velfortjent sommerferie, har frivillige forældre i Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen regnet på ‘reelle normeringer’ for at skildre kontrasten til den nuværende opgørelse fra Danmarks Statistik. Der er udregnet tal fra 21 kommuner som viser, at minimumsnormeringer virkelig er papirsnormeringer i praksis. De ser godt ud på papiret, men gælder ikke på gulvet.

Kommunalvalget nærmer sig, og vi ser en kedelig tendens til, at mange lokalpolitikere påberåber sig allerede i 2020, at være nået i mål med regeringens lovbundne minimumsnormeringer. Men det er minimumsnormeringer , der er beregnet ud fra tal fra Danmarks Statistik – tal der bl.a. inkluderer ledere, vikarer, personale,  der er på barsel eller sygemeldt samt inkluderer tiden, der går til arbejde væk fra børnene. Papirsnormeringer!

#HvorErDerEnVoksen står derfor klar ved Folketingets åbning for at vise, at der er lang vej igen, da et kommunalt årsgennemsnit skjuler de faktiske forhold for børnene. Forældrenes krav om minimumsnormeringer er uændrede – de skal være i børnehøjde, reelle og det er stadig akut! Minimumsnormeringer skal være i børnehøjde i ALLE daginstitutioner, for børn kan kun trøstes af personale, som er der i virkeligheden,  og ikke kun tæller på papiret.

“Vi kræver gennemsigtighed for de reelle normeringer på institutionsniveau. De normeringstal politikere opererer med, SKAL afspejle børnenes vilkår i hverdagen. Vi skal tættere på virkeligheden med reelle normeringer på institutionsniveau” 

Talsperson Marie Blønd

Normeringer skal beregnes i børnehøjde, som den tid personalet har til samvær med børnene, for alt andet er bare økonomiske pejlemærker. Det er muligt ved hjælp af omsættertabellen fra Fredensborg Kommune. Siden har frivillige forældre fra Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen taget sagen i egne hænder og demonstreret, at det godt kan lade sig gøre at udregne reelle normeringer med omsættertabellen. Vi vil på dagen, stå klar og illustrerere den store kontrast,  der er mellem papirsnormeringer og reelle normeringer,  og hvorfor minimumsnormeringer skal gælde på institutionsniveau.