Denne side er under udvikling…


Ekspertudsagn

Ditte Winther-Lindqvist, lektor i udviklingspsykologi på DPU

Normeringerne i daginstitutionerne er nu så dårlige, at forskerne slår alarm. Kommunerne lever ganske enkelt ikke op til dagtilbudsloven!Tak til Ditte Winther-Lindqvist for opråbet på TV 2 NEWS. Stort LIKE fra BUPL!

Slået op af BUPL i Onsdag den 25. maj 2016

Lektor i udviklingspsykologi på DPU, Ditte Winther-Lindqvist, skriver følgende i forbindelse med et event arrangeret af #hvorerderenvoksen Holbæk:

Hvis man har ansvaret for 10 børn på en gang, kan man kun slukke brande og undgå ulykker – det er ikke muligt at få øje på hver enkelt barns behov, situation og muligheder. Men alle børn har ret til at blive bemærket – også dem der ikke råber højt.

Det er glædeligt, at forældre og bedsteforældre kaster sig ind i kampen for bedre vilkår for børn i dagtilbud. Tiden er kommet til at indføre minimumsnormeringer. ALT hvad børn skal lære, lærer de af deres voksne, og al udvikling sker i relationen mellem barnet og den voksne. Jeg har været med i 15 år, og jeg har set en lang række initiativer til at løfte kvaliteten: fokus på bedre ledelse, de første læreplaner fra 2004, dokumentation, visioner, fælles mål, principper, virksomhedsplaner med gode værdier, og senest en opdateret styrket læreplan. Samtidig har man desværre også over hele linjen sparet på antallet af pædagoger – og det har vi nået smertegrænsen for nu. Vi har en god dagtilbudslovgivning, som gør det klart, at vuggestue og børnehave ikke kun skal være et rart pasningstilbud for børn – men også et udviklings- og læringsmiljø, der kan få alle med. Det kan vi ikke leve op til, hvis ikke vi investerer i flere pædagoger.
I Børnerådets ny undersøgelse svarer 80% af børnehavebørnene, at de har en yndlingsvoksen. Når børnene forklarer, hvad de mener med en yndlingsvoksen, siger de, at det er voksne som: lytter til dem, leger og har tid til at lave ting med dem, og voksne der er med på sjov og ballade. Det er ikke for meget forlangt. Men desværre er der ikke altid god tid til at lytte, trøste eller lave sjove ting – for slet ikke at tale om at planlægge og iværksætte særlige indsatser over for børn, som har brug for ekstra hjælp til at komme med i legen, sprogligt eller følelsesmæssigt. Vi har valgt at overlade vores børn i hænderne på professionelle i hvad der svarer til en fuld arbejdsuge, fra de er ganske små. Derfor har vi også brug for at kunne stole på, at det omsorgs- og udviklingsmiljø vi tilbyder, er godt nok.


Hvad kræver god professionel omsorg? Opmærksomhed, ansvar, kompetencer og lydhørhed. De danske pædagoger er sig bevidst om deres ansvar, og de er også kompetente til at udføre omsorg af høj kvalitet. Men opmærksomhed er en begrænset psykologisk ressource. Hvis man har ansvaret for 10 børn på en gang, kan man kun slukke brande og undgå ulykker – det er ikke muligt at få øje på hver enkelt barns behov, situation og muligheder. Men alle børn har ret til at blive bemærket – også dem der ikke råber højt. Og det er kun, når de voksne er opmærksomme, at de får øje på de barrierer og udfordringer, de på en kompetent måde skal hjælpe børnene med at overkomme. Lydhørheden bliver også mindre, når der ikke er voksne nok, fordi børnenes behov hurtigt bliver irriterede og krævende, når ressourcerne ikke er tilstede til at imødekomme dem. Det er ikke muligt at være ligeså imødekommende og lydhør over for mange børn, som overfor færre børn. Så ser vi i stedet børn, der kun bliver trøstet halvt, inden de må klare den selv, børn der prøver at forklare sig, men ikke bliver forstået, og børn der får mere skæld ud, end godt er. Børn behøver opmærksomme, lydhøre og nærværende voksne for at udvikle sig og trives. Det kræver, at der er pædagoger nok. Minimumsnormeringer er ikke for meget forlangt – men netop det grundlag der er nødvendigt for, at vi kan give børn den hverdag de fortjener i dagtilbud, og et udviklingsmiljø de kan vokse i – til glæde og gavn for os alle sammen.
Tak for ordet!

Ditte Winther-Lindqvist, lektor i udviklingspsykologi på DPU.


Artikler

NORMERINGS­STATISTIK VISER KOMMUNERNES PRIORITERING AF BØRNEPASNING, MEN SIGER IKKE NOGET OM VIRKELIGHEDEN PÅ BLÅ STUE

Mangler der pædagoger i de danske daginstitutioner? Det spørgsmål hverken kan eller vil Danmarks Statistik besvare. Det lader vi andre om at diskutere.

5. april 2019, Jørgen Elmeskov

FORSKERE ADVARER: DÅRLIGERE NORMERINGER GIVER FLERE DIAGNOSER

Antallet af børn med diagnoser er steget fra fire til ni procent på syv år. Ny forskning peger på, at flere børn får diagnoser, når der bliver færre voksne pr. barn i daginstitutionen. Vi bør se på antallet af voksne, før vi ser på barnet, mener forskere.

20. juni 2018, Miriam Lykke Schultz, journalist


Rapporter

NORMERING OG TRIVSEL

Normering har afgørende betydning for børns udvikling. Det viser en undersøgelse Dansk Psykolog Forening har gennemført blandt PPR-psykologer, der arbejder på dagtilbudsområdet omkring normeringer og trivsel.

Maj 2019, Dansk Psykolog Forening