Høringssvar

Vores høringssvar om minimumsnormeringer til Børne- og Undervisningsministeriet

D. 24 September sendte #HvorErDerEnVoksen høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet vedr. lovforslag om ændring af dagtilbudsloven, herunder loven om minimumsnormeringer.

Vores overordnet bekymringer er, at der i lovpunkterne, ikke er indarbejdet et ’børneperspektiv’. Måleparametrene er økonomiske og omkostningsbaseret og ekskluderer hensynet til, hvilken forskel implementeringen af minimumsnormeringer har for daginstitutionbørns hverdag. Således, risikeres at det bliver en ’proforma’ lovgivning om kommunernes gennemsnitlige udgifter på området og ikke en lov der sikrer børn den nødvendige voksenkontakt i dagtilbud. Således vil loven om minimumsnormeringer love 1 voksen til 3 børn i vuggestuer og 1 voksen til 6 børn i børnehaver, efter forskningens anbefaling, men det vil sjældent forekomme i institutionerne i virkeligheden.     

#HvorErDerEnVoksens overordnet anbefaling, er at lovforslagets bemærkninger der vedrører bekendtgørelsens udformning, udvides til at hjelme en alternativ opgørelse, som inkluderer børneperspektivet og sikrer 1:3/1:6 for ALLE børn. Hvis ikke dette efterfølges, så mener vi at begrebet ’minimumsnormeringer’ er uærligt og resulterer i misvisende papirsnormeringer, som bør ændres til f.eks. ’minimumsudgifter’. Børne-og Undervisningsministeriet risikerer at skabe falske forventninger, oplevelse af tillidsbrud i forældre/personale samarbejdet, når I skaber en  proforma lovgivning på papiret.

Vores 4 anbefalinger:

  1. Opgørelsen af minimumsnormeringer skal beregnes ud fra personalets reelle tid med børnene – en beregning i børnehøjde.
  2. Opgørelsen for minimumsnormeringer skal som gennemsnit gælde på institutionsniveau i kommunerne.
  3. I indfasningen af minimumsnormeringer, skal servicerammen udvides, svarende til puljemidlerne. Modkrav til kommunerne skal stilles i form af, at besparelser på kommunebudgettet for daginstitutioner, ikke må forekomme.
  4. Oplysning om klageadgang og proces, i de tilfælde, hvor dagtilbud svigter pga mangelfuld normering.

Læs også høringssvar fra vores samarbejdspartnere:

Bilag: reelle normeringer