Ny barselsorlov 2022: Øremærket barsel til FÆDRE – hvordan påvirker det minimumsnormeringerne ?

Ny barselsorlov med øremærket barsel til fædre, trådte i kraft 2. august 2022. 31. januar 2023 er der gået 26 uger, og man vil ude i institutionerne begynde, at se om der er en effekt på børnenes alder ved opstart i vuggestue. Kommunerne forventer en negativ effekt, men har sat begrænsede ressourcer af. Kommunerne har via deres pladsanvisning, inden vedtagelsen af budgetterne for 2023, kunne se effekten, men ingen kommuner har udtalt sig eller reguleret budgetterne med baggrund i rigtige data.

#HvorErDerEnVoksen følger udviklingen, men er stærkt bekymrede for, at kommunerne ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer til, at kunne opretholde en uændret normering, såfremt effekten bliver at vuggestuerne i starten af februar 2023, vil begynde at se vuggestuebørn starte tidligere i vuggestuen, pga. øremærket barsel til fædre. #HvorErDerEnVoksen har i vores beregning nedenfor taget udgangspunkt i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet seneste offentliggjorte gennemsnitsalder ved opstart i vuggestue er 9,7 måneder svarende til 42 uger.

På landsplan vil der være behov ca. 204 pædagogiske personaler, for hver uge børnene i gennemsnit starter tidligere i vuggestue, for at opretholde normeringen 1:3. Se konsekvenserne på kommuneniveau nedenfor i tabellen.