Omregnede normeringer på kommuneniveau 2021

DA DANMARKS STATISTIK I SEPTEMBER 2022 UDKOM MED DE ÅRLIGE NORMERINGSTAL FOR 2021, VISTE TALLENE AT 77 KOMMUNER HAVDE PAPIRNORMERINGER PÅ MINDST 1:3 / 1:6. EN MÅNED SENERE, OFFENTLIGGJORDE BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET I STILHED OMREGNEDE NORMERINGER, DER VISTE AT KUN 55 KOMMUNER VAR I MÅL.

VIRKELIGEHEDEN ER DOG – AT LANGT FÆRRE KOMMUNER – KUN OMKRING 42 ER I MÅL (PÅ PAPIRET), HVIS MAN OGSÅ OMREGNEDE FOR DE SOCIALE NORMERINGER, SOM FORTSAT BLIVER HOLDT UDENFOR ENHVER OPGØRELSE, FORDI MAN IKKE KAN FINDE EN METODE TIL DENNE OMREGNING.

Nederst i denne artikel ses tabellen med de omregnede normeringstal som indeholder omregninger på de nedenfor 2 af de 3 lovkrævede justeringer, som alle kommuner pr. 1. januar 2024, skal kunne leve op til.

 1. At ledere skal indgå med en vægt på 85 procent frem for 100 procent.
 2. At børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.
 3. At de statslige puljemidler til sociale normeringer skal trækkes ud af normeringsopgørelsen.

STATSLIGE PULJEMIDLER TIL SOCIALE NORMERINGER

At man endnu ikke, kun ét år inden lov om minimumsnormeringer skal gælde, ikke har fundet en holdbar metode til at justere for de sociale normeringer, er dybt kritisabelt. Der uddeles via de 2 puljer (som samles til én), ca. 337 mio. årligt, heraf fordeles et betydeligt beløb til ganske få kommuner. Det betyder at normeringerne i årevis har været for optimistisk opgjort i de kommuner, som har en høj andel udsatte og sårbare børn.

#HvorErDerEnVoksen har set nærmere på tallene, og vores vurdering er at yderligere 13 kommuner ikke vil kunne leve op til papirnormeringerne, når der justeres for sociale normeringer.

Det gælder følgende kommuner:

      • Aarhus som med ca. 46 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 103 årsværk
      • Guldborgsund med ca. 9 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 20 årsværk
      • Horsens som med ca. 7 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 16 årsværk
      • Haderslev som med ca 5,6 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 13 årsværk
      • Fredensborg som med ca. 4,3 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 10 årsværk
      • Vordingborg som med ca. 4,1 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 9 årsværk
      • Helsingør som med ca. 3,7 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 8 årsværk
      • Thisted som med ca. 3,6 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 8 årsværk
      • Ishøj som med ca. 2,7 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 6 årsværk
      • Rødovre som med ca. 1,7 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 4 årsværk
      • Furesø som med ca. 0,9 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 2 årsværk
      • Bornholm som med ca. 0,6 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 1 årsværk
      • Ærø som med ca. 0,4 mio. årligt tilskud til sociale normeringer har kunne ansatte ca. 1 årsværk

Dertil kommer selvfølgelig også, at langt de fleste af de 43 kommuner, som UVM omregnet ikke mener lever op til minimumsnormeringerne på papiret, vil være væsentligt længere fra mål, værst gælder det kommuner som Slagelse, Holstebro, Herning, Kalundborg, Skive, Dragør, Ikast-Brande, Skanderborg, Randers og Assens. Kommuner der i forvejen har normeringer langt væk fra mål, og med mange sårbare og udsatte børn har et ekstra stort hul at lukke for at nå i mål inden 2024, hvilket mange af disse kommuner ikke har forholdt sig til i de netop vedtagne kommunale budgetter for 2023, hvilket gør at de ikke kan overholde loven fra 1. januar 2024. Den manglende omregning fra Børne- og Undervisningsministeriet, skal ikke blive en syndebuk for at kommunerne ikke når i mål, de har selv årligt rapporteret tal, helt ned på arbejdstimer til ministeriet, så de har internt fuldt overblik over de timer og årsværk, som de indregner i kommunens normeringer med midler fra statslige puljer til sociale normeringer.