Kravet: Minimumsnomeringer i børnehøjde – NU!

Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen
kræver
OMSORG TIL VORES BØRN!

#Minimumsnormeringer handler om omsorg til vores børn! Vi vil have en lovbunden standard. En børnerettighed for danske daginstitutionsbørn.

Vores krav: 1:3/1:6 i børnehøjde NU!
Det betyder, at 0-6 årige skal have ret til en forsvarlig voksenkontakt, i alle de timer de tilbringer i daginstitutionen, ved at sikre en standard på 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven.


Vi er vrede over, at statistikken for minimumsnormeringer fra Danmarks Statistik, er misvisende – det siger de selv.
Når politikere netop henviser til de tal, så lægges der et
røgslør over virkeligheden for 0- 6 årige daginstitutionsbørn.

Det skaber en illusion for forældre, og skævvrider forventningsafstemningen forældre og daginstitutionsledere imellem.
Samtidig, bruger politikerne tallet til at mane forældre til ro.
Det er et KÆMPE problem!!

Politikerne og deres tal skal ned i børnehøjde.
Kun dé voksne på gulvet med børnene i dagtilbud, skal tælle med!

Derfor, skal der laves en ny regnemetode, som loven baseres på.
Vi foreslår ‘omsættertabellen‘ fra Fredensborg kommune, som udregner reelle normeringer på den enkelte institution.
Dét ville skabe gennemsigtighed, bryde illusionen og skabe en forventningsafstemning alle parter imellem.

– Marie Blønd, talsperson for #HvorErDerEnVoksen, 22. Sept. 2020
6. April 2019, København, Knippelsbro – Amager Barnevognsmarch til demonstrationenen foran Christiansborg

Den 6. april 2019 gik titusindvis af danskere på gaden i 57 demonstrationer landet over og krævede omsorg til vores børn NU! Det blev senere defineret som lovbundne minimumsnormeringer i børnehøjde for alle daginstitutioner. En standard. En børnerettighed.

Vi har blandt andet mødt opbakning fra Norge, fra en tilsvarende norsk forældrebevægelse, hvis arbejde har medført, at Stortinget har vedtaget en lov om minimumsnormeringer fra 1. august 2019. Men nordmændene advarer: Den norske lov om minimumsnormeringer er ikke et ufejlbarligt forbillede.

Der er indlysende store fællestræk i den danske og norske forældrekamp, og det er forbilledligt, at det norske forældreoprør har ført til konkrete lovgivningsændringer. Vores håb er, at også vi, kan skubbe den politiske dagsorden og vi er allerede lovet lovbundne minimumsnormeringer af den nuværende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de Radikale Venstre.

Vi er i forløbet, blevet bevidste om, at normeringer på børneområdet er en kompliceret sag. Minimumsnormeringer medfører en række udfordringer. Specielt fordi definitionen herpå, varierer fra Christiansborg til kommunerne til fagforeningerne. Der findes mange versioner, men fælles for de eksisterende er, at de ikke er i børnehøjde, som forskere mener er en forudsætning.

Papirsnormeringer fra Danmarks Statistik

Vi kalder Danmarks Statistiks opgørelse af minimumsnormeringer for papirsnormeringer, da det ser godt ud på papiret, men rykker ikke ude på gulvet. Tallene fra Danmarks Statistik gemmer nemlig på faktorer som:

  • Ledere tælles med i opgørelsen, på trods af, at de sjældent er med hos børnene.
  • Pædagogisk personale, oftest arbejder færre timer, end institutionen holder åbent
  • Pædagogisk personale bliver syge, ligesom alle andre. Og dette skal dækkes af en vikar, begge tæller med i opgørelsen, selvom kun én person er tilstede.
  • Pædagogisk personale har ret til afholdelse af ferie. Og dette skal dækkes af en vikar, uden at begge personer tælles med i opgørelsen.
  • Administrativt arbejde som møder, sprogtest, evalueringer og andet arbejde væk fra børnene, er talt med.
  • Udvidede åbningstider af institutionen

Omsættertabellen fra Fredenborg regner ‘reelle normeringer’ ud i børnehøjde og denne regnemetode har vi beregnet for 1/3 af Danmarks kommuner, samt lavet en protokol & regnemaskine for dem der gerne selv vil benytte metoden.


Minimum fra børnenes perspektiv

For det første er det for os forældre vigtigt, at vi taler om minimumsnormeringer i den tid, barnet tilbringer i institutionen. Altså voksenkontakt hele dagen. Og at dette bliver for alle børn i alle institutioner – altså at lovgivningen laves på institutionsniveau.

Vores børn, har brug for omsorg og nærvær fra kvalificerede voksne for, som minimum, at opfylde de basale behov; en ren ble, en tryg aflevering og til at løse konflikter – også i dagens ydertimer. Det er der mange steder slet ikke plads til med de nuværende normeringer og det går udover vores børn. HELT SMÅ BØRN BLIVER TABERNE!

Vil vil sikre en standard ved lov, som sikrer, at der er nok voksne tilstede. Vores krav ligger netop i ordet MINIMUM. Det ligger en bund, hvorfra der skal bygges ovenpå med sociale normeringer, og hvorfra pædagogisk kvalitet og ordentlige arbejdsvilkår, skal vokse.

Marie Blønd, talsperson for #HvorErDerEnVoksen i DR Debatten, November 2019

Derfor er det indlysende, at hverken sygemeldte pædagoger, ledere, pedeller eller andre, som ikke fysisk befinder sig på gul stue, tælles med. Det gør alene de voksne, som i praksis er på gulvet sammen med vores børn.

#Papirsnormeringer

Problemerne i Norge skyldes i vores optik, at man fra politisk hold ikke i tilstrækkelig grad tager højde for ovenstående centrale pointer, eller har haft den politiske vilje til at øremærke reelle økonomiske midler. Dermed skabes en situation, hvor effekten af minimumsnormeringer udvandes – idet de i praksis ikke opfyldes, og slet ikke hele dagen for alle børn på alle stuer, på alle tidspunkter. Det er dét, vi kalder for #papirsnormeringer: Det ser godt ud på papiret, men det rykker ikke på gul stue.

Demokratisk ret til, at råbe op på vegne af vores børn, er det vi praktiserer igennem forældrebevægelsen.

For lige nu, findes der ingen standard. Ingen børnerettigheder…

  • ingen nedre grænse for antal voksne til børnegrupper
  • ingen at stille til ansvar for, når vi dagligt er vidner til en hverdag, der ikke hænger sammen, og som ikke overholder dagtilbudsloven.

Med indførelse af lovbundne minimumsnormeringer, som følger vores definition i børnehøjde, vil vi sammen få sat en bundprop i de horrible forhold der p.t. hersker, og få mulighed for at have lovgivningen på vores side, når standarden ikke overholdes.

#AKUT

Situationen i de danske daginstitutioner er akut. Mangel på handling og tilførelse af midler, vil medføre fortsatte konsekvenser for de helt små børn i vores samfund. Det er derfor afgørende, at der skrides til øjeblikkelig politisk handling, som kan mærkes i praksis. Det ville give os forældre ro i maven, så vi kan aflevere vores børn, passe vores arbejde og bidrage til dagens velfærdssamfund.

Dernæst kan vi atter samles om at tage fat på de mange andre områder af dansk institutions- og familielivspolitik, som i den grad også trænger til eftersyn og en prioritet i dansk politik.


[su_box title=”Centrale Pointer” style=”default” box_color=”#496579″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]– Børn skal have mulighed for tilknytning til en voksen, så de er trygge og kan udvikle sig.
– Forældre skal kunne føle sig trygge ved at aflevere deres børn i institution.

Dette forudsætter at der er NOK pædagoger og personale til at tage sig af børnene, at der er ordentlige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. Derfor kæmper vi for minimumsnomeringer i børnehøjde.[/su_box]

https://www.facebook.com/hvorerderenvoksen/videos/2206090876365377/