REELLE NORMERINGER I DIN KOMMUNE

Vi skal tættere på børnenes virkelighed, og det mener vi, at vi kommer med reelle normeringer udregnet efter omsættertabellen! Tallene afsløres her på siden og på sociale medier, og er en faktabaseret oplysningskampagne til både politikere og forældre. Vi ønsker dialog og handling lokalt og nationalt for at minimumsnormeringer 1:3/1:6 bliver I BØRNEHØJDE!

Tallene er kommet til verden via aktindsigt, webinarer om omsættertabellen fra Fredensborg og forældres frivillige tid til at udregne tallene. Det er en demonstration af, at reelle normeringer KAN udregnes.

I Børnenes Uge 22 afslørede vi 12 ud af 98 kommuners reelle normeringer, men vi er stadig i gang og der kommer flere afsløringer op til kommunalvalget 2021.

Forældrebevægelsen vil gerne demonstrere, at det kan lade sig gøre, at udregne reelle normeringer – f.eks. efter ‘omsættertabellen’ som, på trods af, at være et estimat med forbehold, kommer langt tættere på virkeligheden end Danmarks Statistiks tal. Danmarks Statistiks normeringstal har aldrig skullet sige noget om den voksenkontakt, der tilbydes børn i daginstitutionerne. Og når der loves 1:3/1:6, så bliver det på papiret, fremfor på gulvet. Den slags papirsnormeringer vil vi ikke acceptere. Det har aldrig været intentionen, med udgangspunkt i de her normeringstal, at det er tal, der skal kunne genkendes nede i den enkelte daginstitution- Bjarne Mann, Danmarks Statistik (udtalelse til DR Detektor) https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-normeringstal-siger-intet-om-hverdagen-i-daginstitutionerne

LÆS med, og se om du også bedre kan genkende den virkelighed, som reelle normeringer (med forbehold) afspejler Lad os sammen åbne den sorte normeringsboks og pakke alle faktorer ud, som tager de voksnes tid væk fra børnene – væk fra kerneopgaven.

Kalder hver og én i den GULE forældrehær! Nu er der VIRKELIG brug for vi står sammen – at vi står skulder ved skulder! Forældre rundt omkring i Danmark har anmodet om aktindsigt ved forvaltningen, for at kunne lave beregningen af de reelle normeringer jf. Omsættertabellen udarbejdet af forældre, BUPL og kommunalbestyrelsen i Fredensborg. Modellen er udarbejdet som et modstykke til den måde, som Danmarks Statistik udregner normeringer på, og kommer tættere på den virkelighed, vores børn og det pædagogiske personale oplever i hverdagen.

Omsættertabellen er ét bud på, hvordan man kan regne de reelle normeringer ud. Det er et estimat og en skrivebordsøvelse (ikke observation) lavet ud fra tal fra forvaltningen. Regnemetoden er selvfølgelig med forbehold. Vi præsenterer resultaterne for de reelle normeringer i håb om, at det kan starte en dialog om nuancerne i normeringsdebatten og bane vejen for gennemsigtighed. https://hvorerderenvoksen.dk/omsaettertabellen/

FIND DIN KOMMUNE HER ⤵