Støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

Du har mulighed for at støtte kampen for minimumsnormeringer i børnehøjde for ALLE børn i Danmark ved at tegne årligt medlemskab i støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen.


Støtteforeningen er stiftet, udelukkende for, at give den gule aktivisthær samt støtter, mulighed for at give en fast, årlig, overskuelig, økonomiske støtte, indtil vi er i mål med at få implementeret minimumsnormeringer i børnehøjde. Som medlem kan du også deltage i støtteforeningens generalforsamlinger, samt evt. stille op til bestyrelsesposter.

Foreningens primære formål er at skaffe økonomiske midler til Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen’s kamp for minimumumsnormeringer i børnehøjde f.eks. i form af demonstrationer, aktioner, udgivelser, annoncering og andre tiltag, der kan tale på vegne af vores daginstitutionsbørn (0-6 årige) en stemme der, på skræmmende vis, stort set ikke er repræsenteret af andre organisationer i Danmark!

Derudover giver det gode folk, som ikke er på Facebook, en chance for også at deltage og holde sig opdateret via evt. nyhedsbrev. Vi har p.t. et problem, med at nå udover Facebook, som resulterer i, at folk ikke hører om vores aktioner før det evt. er for sent.

Der findes to typer medlemskab:

  • Personligt medlemskab, pris 100 kr. årligt
  • Familiemedlemskab, pris 250 kr. årligt

Bliver vi rigtig mange medlemmer, vil vi også stå stærkere ift at blive hørt politisk.

Vi repræsentere ALLE de menige forældre, bedsteforældre, bekymrede pædagogisk personale og andre støtter, som vil kæmpe for ALLE børns rettigheder i danske daginstitutioner. Det skal ikke kun være dem, der har overskud til at melde sig i forældreråd/bestyrelser og derigennem paraplyorganisationer, som skal have indflydelse. Vi er den rene forældrestemme, der taler på vegne af børnene

Har du nogle spørgsmål angående støtteforeningen, så kan du skrive til os på stoet@hvorerderenvoksen.dk


Ordinær Generalforsamling 2021

Er afholdt digitalt på zoom d. 28 april 2021 for medlemmer.
Vi modtog ingen forslag inden generalforsamlingen og alle vedtægtsændringer som bestyrelsen havde fremsat, blev godkendt.

Cille Torp-Strunz stillede op til bestyrelsen – tak for det, vi glæder os til samarbejdet.

Optagelse af generalforsamling

Ligger til rådighed t.o.m. 2. September 2021, hvorefter det vil blive erstattet af referat godkendt af bestyrelsen.

Har du nogle spørgsmål angående støtteforeningen, så kan du skrive til os på stoet@hvorerderenvoksen.dk