Støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

Der er mange måder at støtte op om kampen for minimumsnormeringer i børnehøjde for ALLE børn i Danmark – alle former er velkommen. Ved at tegne medlemskab i støtteforeningen for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen, kan du støtte op finansielt, så bevægelsen kan få den stabile platform der er nødvendig for at holde det politiske pres og skabe folkeoplysning på daginstitutionsområdet.

Vi repræsentere ALLE de menige forældre, bedsteforældre, bekymrede pædagogisk personale og andre støtter, som vil kæmpe for ALLE børns rettigheder i danske daginstitutioner. Det skal ikke kun være dem, der har overskud til at melde sig i forældreråd/bestyrelser og derigennem paraplyorganisationer, som skal have indflydelse. Vi er den rene forældrestemme, der taler på vegne af børnene.

MEDLEMSSKAB

Der findes to typer medlemskab:

 • Personligt medlemskab, pris 100 kr. årligt
 • Familiemedlemskab, pris 250 kr. årligt

  Kontingent betales fast hvert år d. 1. marts og når du tegner medlemskabet, for at minimere administration. Det vil sige, har du indmeldt dig i 2021, så opkræves der kontingent for 2022 medlemsskab i marts.

Medlemsskab af støtteforeningen er udelukkende skabt for, at give den gule aktivisthær samt støtter, mulighed for at give en fast, årlig, overskuelig, økonomiske støtte, indtil vi er i mål med at få implementeret minimumsnormeringer i børnehøjde. Som medlem kan du også deltage i støtteforeningens generalforsamlinger, samt evt. stille op til bestyrelsesposter. Derudover bestræber vi os på at sende nyhedsbreve ud til de medlemmer der er interesserede.

Foreningens primære formål er derfor at skaffe økonomiske midler til Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen’s kamp for minimumumsnormeringer i børnehøjde f.eks. i form af demonstrationer, aktioner, udgivelser, annoncering og andre tiltag, der kan tale på vegne af vores daginstitutionsbørn (0-6 årige) en stemme der, på skræmmende vis, stort set ikke er repræsenteret af andre organisationer i Danmark!

Bliver vi rigtig mange medlemmer, vil vi også stå stærkere ift at blive hørt politisk.

Derudover giver det gode folk, som ikke er på Facebook, en chance for også at deltage og holde sig opdateret via evt. nyhedsbrev. Vi har p.t. et problem, med at nå udover Facebook, som resulterer i, at folk ikke hører om vores aktioner før det evt. er for sent.

Kontingent
betales årligt 1. marts og kører automatisk over subscriptions i Mobilepay.

Opsigelse af medlemsskab: Hvis I ønsker at træde ud af medlemsskabet (det håber vi ikke), så skal I fravælge støtteforeningen i mobilepay under ‘subscriptions’ og sende os en email på stoet@hvorerderenvoksen.dk. Dette skal ske inden opkrævning af årligt medlemsskab d. 1 marts.

Har du nogle spørgsmål angående støtteforeningen, så kan du skrive til os på stoet@hvorerderenvoksen.dk


NYHEDSBREVE

BESTYRELSEN

Marie Blønd
Forperson

 • Uddannet cand.it, mor til 2 og bor i København
 • Medstifter, talsperson og styregruppemedlem i Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen samt lokal tovholder i København

  marie.blond@gmail.com / 61670904 

Cille Torp-Strunz
Næstforperson

 • Uddannet ergoterapeut, arbejder som visitator, mor til 2 og bosat i Næstved.
 • Styregruppemedlem og lokal tovholder i Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

  Strunz_c@yahoo.dk

Sarah Eskildsen-Mortensen
Bestyrelsesmedlem

 • Selvstændig, mor til 2, bor i Kregme/Halsnæs
 • Medstifter og tidligere talsperson/styregruppemedlem i Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

  sarah_louise84@hotmail.com

Maria Storm Delroy
Bestyrelsesmedlem og kasserer

 • Uddannet bogholder, og arbejder som lønbogholder. Mor til 2. Bosat i København.

DET FORMELLE

Ordinær Generalforsamling 2022

Afholdes på zoom onsdag d. 20 april 2022 for medlemmer.
Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer skal være bestyrelsen (stoet@hvorerderenvoksen.dk) i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Har du nogle spørgsmål angående støtteforeningen, så kan du skrive til os på stoet@hvorerderenvoksen.dk