VIRKELIGHEDENS DAGTILBUD

VIRKELIGHEDENS DAGTILBUD

TIL POLITIKERE OG ANDRE SKEPTIKERE, FRA DANMARKS FORÆLDRE

Vi har samlet vidnesbyrd fra forældre rundt omkring i Danmark fra 2019-2021. Fortællinger fra hverdagshistorier i de danske dagtilbud fra hele landet samt introduktion af reelle normeringer kontra papirsnormeringer.

100% lavet af frivillige fra Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen i de sene nattetimer, når børnene var lagt i seng.

NU LANCERES VIRKELIGHEDENS DAGTILBUD 2.0 [2021]
Et testamente til , hvad vi som forældre har bevidnet i danske dagtilbud fra 2019-2021 og en introduktion af reelle normeringer udregnet i over 20 kommuner.

Budskabet om hvorfor vi langt fra er i mål med minimumsnormeringer i børnehøjde tydeliggøres via fakta, forældrefortællinger og data. Forældrebevægelsen giver således et kvantitativt bud på, hvordan vi som velfærdssamfund, kan komme tættere på virkeligheden via omsættertabellen og skabe gennemsigtighed helt ned på den enkelte institution. Et vidensgrundlag, som er altafgørende for både forældre og politikere og ekstremt vigtigt i dialogen om normeringer i børnehøjde.

DEL-DEL-DEL
Vi har delt udgivelsen digitalt på sociale medier intensivt op til kommunalvalget d. 16 november 2021. Derudover er den trykte version enten overrakt eller sendt til borgmestre og B&U udvalgsforpersoner i alle landets kommuner, for at minde dem om børnenes plads i den politiske debat. Ligeledes opfordres forældre og fagfolk til at dele udgivelsen med jeres lokale politiske kandidater og lokalsamfund.
 
For at fremtidssikre dagsordenen og den fortsatte kamp, kommer støtteforeningen til at trykke eksemplarer til nyvalgte borgmestre og B&U poster i byråd og kommunalbestyrelser i hele landet, som distribueres efter valget.


VIRKELIGHEDENS
DAGTILBUD 2.0

Reelle normeringer &
Forældreberetninger fra hele landet (2021)


VIRKELIGHEDENS
DAGTILBUD

En Danmarkshistorie (2019-2020)


EN DANMARKSHISTORIE 2019-2021

Disse udgivelse er lavet af frivillige forældre fra Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen i de sene aften-og nattetimer, hvor børnene sover, hverdagen vakler, og vi prøver at holde bekymringerne for døren. Uden de mange tilsendte hverdagsoplevelser fra forældre i hele landet, var det aldrig lykkes – specielt tak til jer!

Dokumentationen af jeres børns virkelighed i dagtilbud er altafgørende. At I tillidsfuldt deler disse vidnesbyrd af et kollektivt omsorgssvigt, er beundringsværdigt. Det kræver et utroligt mod at stå frem og udstille disse beklagelige situationer, som vi desværre også er medskyldige i.

Vi forældre afleverer hver dag vores børn til Danmarks daginstitutioner for at drage på arbejde – for at betale skat – for at bidrage til samfundet og leve op til samfundskontrakten i vores velfærdssamfund.

Læs mere om, hvordan du, kan blive medlem af støtteforeningen for #HvorErDerEnVoksen og dermed gøre det muligt for os at fortsætte det frivillige arbejde.


Hvorfor?
Forældrebevægelsen opstod, som en steppeild, i marts 2019 og 6. april blev første demonstration afholdt med et overflod af demonstranter i over 57 forskellige byer! Gnisten der tændte akti- vist-ilden var bl.a. modstridende oplevelser af, hvad daværende minister hævdede var daginstitutionernes status kontra dét vi forældre dagligt var vidne til i hverdagen. En bristet virkeligheds- forståelse, som vi stadig kæmper med at synliggøre. Eksperterne har råbt ‘massivt omsorgssvigt af vores børn’ i mange år.

Før forældrebevægelsen, løb vi forældre rundt i hamsterhjulet med en illusion om, at vores børn havde det nogenlunde. Men vi er blevet klogere. Vi har gennem mange år vist blind tillid og indordnet os de urimelige vilkår for både pædagogisk personale og dermed også vores børn.

De sidste 3 år har frivillige kræfter på tværs af Danmark brugt uanede mængde af timer på alle mulige og umulige tidspunkter af døgnet – timer, der kunne være brugt på vores børn – for at få jer politikere til at indse, at ændringerne SKAL ske NU!

12 SEPTEMBER 2020, #HvorErDerEnVoksen BAMSE-DEMO, CHRISTIANSBORGS SLOTSPLADS, BAMSER DONERET AF FORÆLDRE OG BØRN FRA HELE LANDET
OVER 9.000 BAMSER VAR SAMLET FORAN CHRISTIANBORG OG OVER 6000 PÅ LOKALE RÅDHUSE RUNDT OM I DANMARK.
DEMONSTRATIONS-FORMATET VAR TILPASSET COVID-19 ANBEFALINGER.