Omsættertabellen – Regnemaskinen

OMSÆTTERTABELLEN: Beregn reelle normeringer i børnehøjde

Omsættertabellen er en regnemetode, som kan bruges til at udregne reelle normeringer i børnehøjde. Det vil sige, at det er et estimat af, hvor meget tid personalet i den enkelte institution reelt har, til at være sammen med børnene. Til forskel fra Danmarks Statistiks tal, tager den højde for fremmødeprocent og ligeledes fratrækker personalets fravær, ferie, sygdom og tid brugt på administration.

Hvordan bruger man omsætteren? Det er en skrivebords øvelse baseret på kommunens egne tal og analyse på daginstitutionsområdet. Der er altså ikke brug for at lave observationer og omsætteren kan laves på forskellige tidspunkter af årets cyklus. Læs mere om hvordan beregningen foretages nedenfor.

Hvorfor en ny beregning? Estimatet for reelle normeringer, er tænkt som et supplement til Danmarks Statistiks beregning. Et dialogredskab som samtidig skaber gennemsigtighed. I stedet for at tale ud fra ét punkt, en sandhed, så efterlyser vi forældre et spektrum at tale virkelighed ud fra.

Omsættertabellen er et dialogredskab til politikere og forældre for at nuancere normeringsdiskussionen.


PROTOKOL: 3 trin til reelle normeringer

  1. Tal indhentes hos kommunen via aktindsigt eller hos den daglige leder i institutionen – download skabelon
  2. Tallene klargøres så de kan indsættes i regnemotoren – se protokol
  3. Relle normeringer udregnes via regnemaskinen nedenfor

REGNEMASKINEN

*Skal udfyldes
*
*
*
*
*


BAG REGNEMASKINEN

Hvad indgår i regnemaskinen og hvordan beregner omsættertabellen?

Variabler

  • Fremmøde_pct [%]: børns fremmøde
  • Samvær_pct [%]: Voksen børnekontakt
  • FordelingsNøgle [voksne x  timer / børn]: Antal voksen timer per barn
  • PædagogiskÅrsværk [AntalVoksne]: Antal voksne fuldtidsstillinger
  • TekniskNormering  [Børn/Voksne]: Den tekniske normering unden hensyn til andre aktiviteter
  • ReelNormering [Børn/Voksne]: Den Reelle normering i børnehøjde.
  • Lukkedage [AntalDage]: Antal af hele dage hvor det er vedtaget af institutionen holder lukket

Regnemotoren for omsættertabellen

FordelingsNøgle  = PædagogiskÅrsværk x 37/AntalBørn

PædagogiskÅrsværk = FordelingsNøgle x AntalBørn / 37

TekniskNormering  = 37 / FordelingsNøgle

ReelNormering = TekniskNormering x (Fremmøde_pct / Samvær_pct)  x (1- lukkedage x 7,4/(37×52))

ReelNormering = (37 / FordelingsNøgle) x (Fremmøde_pct / Samvær_pct)  x (1- lukkedage x 7,4/(37×52))


HELD & LYKKE!!

Vi har beregnet reelle normeringer for over 35 kommuner. Læs mere om det her.

Er der spørgsmål, så vil vi forsøge at hjælpe. Skriv til os på kontakt@hvorerderenvoksen.dk